ROK 2023

Dátum
doručenia
Dátum
zverejnenia
Číslo faktúry Dodávateľ
09.01.2023 09.01.2023 FA-2023-001.pdf SPP, a.ss
09.01.2023 09.01.2023 FA-2023-002.pdf Elgas, s.r.o.
09.01.2023 09.01.2023 FA-2023-003.pdf ENERGOMONT
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-004.pdf ELGAS, s.r.o.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-005.pdf Orange, a.s.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-006.pdf Orange, a.s.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-007.pdf Orange, a.s.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-008.pdf ČOV Skalica
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-009.pdf SPP, a.s.
17.01.2023 17.01.2023 FA-2023-010.pdf PCG Servis, s.r.o.
27.01.2023 27.01.2023 FA-2023-011.pdf BUKOTEC s.r.o.
31.01.2023 31.01.2023 FA-2023-012.pdf ELGAS s.r.o.
31.01.2023 31.01.2023 FA-2023-013.pdf B2B Partner s.r.o.
31.01.2023 31.01.2023 FA-2023-014.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
01.02.2023 01.02.2023 FA-2023-015.pdf SPP a.s.
01.02.2023 01.02.2023 FA-2023-016.pdf Združenie obcí, RVC Martin
03.02.2023 03.02.2023 FA-2023-017.pdf PROFIS, spol. s r.o.
03.02.2023 03.02.2023 FA-2023-018.pdf BVS, a.s.
16.02.2023 16.02.2023 FA-2023-019.pdf Orange, a.s.
16.02.2023 16.02.2023 FA-2023-020.pdf Orange, a.s.
16.02.2023 16.02.2023 FA-2023-021.pdf Orange, a.s.
16.02.2023 16.02.2023 FA-2023-022.pdf ELGAS, s.r.o.
28.02.2023 28.02.2023 FA-2023-023.pdf BOGA
28.02.2023 28.02.2023 FA-2023-024.pdf ENERGOMONT
06.03.2023 06.03.2023 FA-2023-025.pdf BVS, a.s.
06.03.2023 06.03.2023 FA-2023-026.pdf ELGAS, s.r.o.
06.03.2023 06.03.2023 FA-2023-027.pdf CHEMIKO - Karol Bäuml
06.03.2023 06.03.2023 FA-2023-028.pdf PELKO s.r.o.
14.03.2023 14.03.2023 FA-2023-030.pdf ELGAS, s.r.o.
15.03.2023 15.03.2023 FA-2023-031.pdf ALKOMA s.r.o.
16.03.2023 16.03.2023 FA-2023-032.pdf Orange a.s.
16.03.2023 16.03.2023 FA-2023-033.pdf Orange a.s.
16.03.2023 16.03.2023 FA-2023-034.pdf Orange a.s.
28.03.2023 28.03.2023 FA-2023-035.pdf BAL TIP Slovakia s.r.o.
28.03.2023 28.03.2023 FA-2023-036.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
31.03.2023 31.03.2023 FA-2023-037.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
04.04.2023 04.04.2023 FA-2023-038.pdf VEPOS - SKALICA s.r.o.
04.04.2023 04.04.2023 FA-2023-039.pdf BVS, a.s.
05.04.2023 05.04.2023 FA-2023-040.pdf RVC SENICA s.r.o.
11.04.2023 11.04.2023 FA-2023-041.pdf ELGAS, s.r.o.
11.04.2023 11.04.2023 FA-2023-042.pdf ELGAS, s.r.o.
11.04.2023 11.04.2023 FA-2023-043.pdf SPP a.s.
17.04.2023 17.04.2023 FA-2023-044.pdf Orange, a.s.
17.04.2023 17.04.2023 FA-2023-045.pdf Orange, a.s.
17.04.2023 17.04.2023 FA-2023-046.pdf Orange, a.s.
20.04.2023 20.04.2023 FA-2023-047.pdf PROFIS spol. s r.o.
25.04.2023 25.04.2023 FA-2023-048.pdf Mgr. Katarína Chmurčiaková
26.04.2023 26.04.2023 FA-2023-049.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
27.04.2023 27.04.2023 FA-2023-050.pdf OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
27.04.2023 27.04.2023 FA-2023-051.pdf Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci
28.04.2023 28.04.2023 FA-2023-052.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
04.05.2023 04.05.2023 FA-2023-053.pdf ELGAS, s.r.o.
04.05.2023 28.06.2023 FA-2023-054.pdf SPP, a.s.
09.05.2023 09.05.2023 FA-2023-055.pdf BVS, a.s.
11.05.2023 11.05.2023 FA-2023-056.pdf ELGAS, s.r.o.
16.05.2023 16.05.2023 FA-2023-057.pdf Orange, a.s.
16.05.2023 16.05.2023 FA-2023-058.pdf Orange, a.s.
16.05.2023 16.05.2023 FA-2023-059.pdf Orange, a.s.
19.05.2023 19.05.2023 FA-2023-060.pdf KOHI-MARKET SK s.r.o.
26.05.2023 26.05.2023 FA-2023-061.pdf HAPPY FOTO
29.05.2023 29.05.2023 FA-2023-062.pdf Hotel Senec a.s.
30.05.2023 30.05.2023 FA-2023-063.pdf V family, s.r.o.
30.05.2023 30.05.2023 FA-2023-064.pdf V family, s.r.o.
31.05.2023 31.05.2023 FA-2023-065.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-066.pdf Recall electronics
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-067.pdf ELGAS, s.r.o.
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-068.pdf BAL TIP  Slovakia, s.r.o.
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-069.pdf SPP, a.s.
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-070.pdf GUR Computers
05.06.2023 05.06.2023 FA-2023-071.pdf R.V.Z.P. s.r.o.
06.06.2023 06.06.2023 FA-2023-072.pdf BVS, a.s.
08.06.2023 08.06.2023 FA-2023-073.pdf ELGAS, s.r.o.
12.06.2023 12.06.2023 FA-2023-074.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
16.06.2023 22.06.2023 FA-2023-075.pdf Orange, a.s.
16.06.2023 22.06.2023 FA-2023-076.pdf Orange, a.s.
16.06.2023 22.06.2023 FA-2023-077.pdf Orange, a.s.
16.06.2023 16.06.2023 FA-2023-078.pdf Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
23.06.2023 23.06.2023 FA-2023-079.pdf Peter Jánošík
27.06.2023 27.06.2023 FA-2023-080.pdf Alkoma s.r.o.
28.06.2023 28.06.2023 FA-2023-081.pdf V family, s.r.o.
29.06.2023 29.06.2023 FA-2023-082.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
30.06.2023 06.07.2023 FA-2023-083.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
03.07.2023 06.07.2023 FA-2023-084.pdf SPP, a.s.
04.07.023 06.07.2023 FA-2023-085.pdf BVS, a.s.
04.07.2023 06.07.2023 FA-2023-086.pdf ELGAS, s.r.o.
10.07.2023 10.07.2023 FA-2023-087.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
11.07.2023 11.07.2023 FA-2023-088.pdf ELGAS, s.r.o.
12.07.2023 12.07.2023 FA-2023-089.pdf Vfamily s.r.o.
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-090.pdf Orange, a.s.
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-091.pdf Orange, a.s.
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-092.pdf Orange, a.s.
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-093.pdf Karol Bäuml- CHEMIKO
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-094.pdf SOCIOFÓRUM
27.07.2023 04.08.2023 FA-2023-095.pdf V family, s.r.o.
27.07.2023 01.08.2023 FA-2023-096.pdf Recall electronics
28.07.2023 01.08.2023 FA-2023-097.pdf ZANADA, s.r.o.
31.07.2023 01.08.2023 FA-2023-098.pdf Recall electronics
31.07.2023 01.08.2023 FA-2023-099.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
01.08.2023 01.08.2023 FA-2023-100.pdf SPP, a.s.
01.08.2023 01.08.2023 FA-2023-101.pdf ELGAS, s.r.o.
02.08.2023 02.08.2023 FA-2023-102.pdf VEPOS-SKALICA s.r.o.
04.08.2023 04.08.2023 FA-2023-103.pdf ENERGOMONT
14.08.2023 14.08.2023 FA-2023-107.pdf ELGAS, s.r.o.
16.08.2023 16.08.2023 FA-2023-108.pdf Orange, a.s.
16.08.2023 16.08.2023 FA-2023-109.pdf Orange, a.s.
16.08.2023 16.08.2023 FA-2023-110.pdf Orange, a.s.
16.08.2023 16.08.2023 FA-2023-111.pdf Recall electronics
17.08.2023 17.08.2023 FA-2023-112.pdf BAL TIP, Slovakia s.r.o.
24.08.2023 24.08.2023 FA-2023-113.pdf PROFIS, spol. s r.o.
28.08.2023 04.09.2023 FA-2023-115.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
28.08.2023 04.09.2023 FA-2023-116.pdf Peter Jánošík
28.08.2023 28.08.2023 FA-2023-117.pdf VIDA XL
04.09.2023 04.09.2023 FA-2023-118.pdf SPP, a.s.
04.09.2023 04.09.2023 FA-2023-119.pdf BVS, a.s.
04.09.2023 04.09.2023 FA-2023-120.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
04.09.2023 04.09.2023 FA-2023-121.pdf KOHI MARKET SK s.r.o.
06.09.2023 06.09.2023 FA-2023-122.pdf ELGAS, s.r.o.
12.09.2023 12.09.2023 FA-2023-123.pdf ELGAS, s.r.o.
18.09.2023 18.09.2023 FA-2023-124.pdf Orange, a.s.
18.09.2023 18.09.2023 FA-2023-125.pdf Orange, a.s.
18.09.2023 18.09.2023 FA-2023-126.pdf Orange, a.s.
18.09.2023 19.09.2023 FA-2023-127.pdf Divadlo Nová scéna
19.09.2023 19.09.2023 FA-2023-128.pdf Ľuboš Filip - Vytech Trade
29.09.2023 02.10.2023 FA-2023-130.pdf PCG Servis
29.09.2023 02.10.2023 FA-2023-131.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
02.10.2023 04.10.2023 FA-2023-132.pdf SPP, a.s.
10.10.2023 10.10.2023 FA-2023-138.pdf ELGAS, s.r.o.
10.10.2023 10.10.2023 FA-2023-139.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
16.10.2023 16.10.2023 FA-2023-140.pdf Orange, a.s.
16.10.2023 16.10.2023 FA-2023-141.pdf Orange, a.s.
16.10.2023 16.10.2023 FA-2023-142.pdf Orange, a.s.
16.10.2023 16.10.2023 FA-2023-143.pdf KROS a.s.
17.10.2023 17.10.2023 FA-2023-144.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
18.10.2023 18.10.2023 FA-2023-146.pdf RIKBA spol. s r.o.
19.10.2023 20.10.2023 FA-2023-147.pdf Kancelária24h s.r.o.
19.10.2023 20.10.2023 FA-2023-148.pdf Kancelária24h s.r.o.
19.10.2023 20.10.2023 FA-2023-149.pdf Chemiko- Bäuml
19.10.2023 20.10.2023 FA-2023-150.pdf Martin Šantavý
19.10.2023 20.10.2023 FA-2023-151.pdf PROFIS
19.10.2023 20.10.2023 FA-2023-152.pdf SMC nábytok, s.r.o.
19.10.2023 20.10.2023 FA-2023-153.pdf SMC nábytok, s.r.o.
20.10.2023 20.10.2023 FA-2023-155.pdf NOVA GROUP
20.10.2023 20.10.2023 FA-2023-154.pdf vidaXL
20.10.2023 20.10.2023 FA-2023-156.pdf ZANADA, s.r.o.
27.10.2023 27.10.2023 FA-2023-157.pdf DREVONA MARKET s.r.o.
27.10.2023 27.10.2023 FA-2023-158.pdf Rottner Security Slovensko, s.r.o.
30.10.2023 30.10.2023 FA-2023-159.pdf Internet Mall Slovakia, s.r.o.
30.10.2023 31.10.2023 FA-2023-160.pdf Martin Hanáček s.r.o.
31.10.2023 31.10.2023 FA-2023-161.pdf Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o.
02.11.2023 02.11.2023 FA-2023-162.pdf SPP, a.s.
02.11.2023 02.11.2023 FA-2023-163.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
02.11.2023 02.11.2023 FA-2023-164.pdf NOVA nábytok
06.11.2023 06.11.2023 FA-2023-165.pdf BVS, a.s.
06.11.2023 06.11.2023 FA-2023-166.pdf ALKOMA s.r.o.
06.11.2023 06.11.2023 FA-2023-167.pdf ELGAS, s.r.o.
07.11.2023 07.11.2023 FA-2023-168.pdf KOHI-MARKET SK s.r.o.
08.11.2023 08.11.2023 FA-2023-169.pdf Mgr. Katarína Chmurčiaková
08.11.2023 08.11.2023 FA-2023-170.pdf Recall electronics
08.11.2023 08.11.2023 FA-2023-171.pdf Peter Jánošík
10.11.2023 10.11.2023 FA-2023-172.pdf ELGAS, s.r.o.
14.11.2023 14.11.2023 FA-2023-173.pdf HECHT SK, spol. s r.o.
16.11.2023 16.11.2023 FA-2023-174.pdf V family, s.r.o.
20.11.2023 20.11.2023 FA-2023-175.pdf Orange a.s.
20.11.2023 20.11.2023 FA-2023-176.pdf Orange a.s.
20.11.2023 20.11.2023 FA-2023-177.pdf Orange a.s.
20.11.2023 20.11.2023 FA-2023-178.pdf Mgr. Katarína Chmurčiaková
23.11.2023 23.11.2023 FA-2023-179.pdf BAL TIP Slovkia, s.r.o.
24.11.2023 24.11.2023 FA-2023-180.pdf KOHI-MARKET SK s.r.o.
24.11.2023 24.11.2023 FA-2023-181.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
24.11.2023 24.11.2023 FA-2023-182.pdf BigMat Stavebniny Skalica s.r.o.
27.11.2023 27.11.2023 FA-2023-183.pdf LOVI s.r.o.
27.11.2023 27.11.2023 FA-2023-184.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
28.11.2023 28.11.2023 FA-2023-185.pdf REMI s.r.o.
29.11.2023 29.11.2023 FA-2023-186.pdf David Karnoš
30.11.2023 30.11.2023 FA-2023-187.pdf Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o.
30.11.2023 30.11.2023 FA-2023-188.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
01.12.2023 01.12.2023 FA-2023-189.pdf Recall electronics
01.12.2023 01.12.2023 FA-2023-190.pdf SPP, a.s.
01.12.2023 01.12.2023 FA-2023-191.pdf Ľuboš Filip - Vytech Trade
01.12.2023 01.12.2023 FA-2023-192.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
04.12.2023 04.12.2023 FA-2023-193.pdf BOGA PARTNERS, s.r.o.
04.12.2023 04.12.2023 FA-2023-194.pdf Bc.Richard Guček - GuR
04.12.2023 04.12.2023 FA-2023-195.pdf Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.
04.12.2023 04.12.2023 FA-2023-196.pdf V family, s.r.o.
04.12.2023 04.12.2023 FA-2023-197.pdf BVS, a.s.
04.12.2023 04.12.2023 FA-2023-198.pdf Bc. Richard Guček - GuR
04.12.2023 04.12.2023 FA-2023-199.pdf Peter Jánošík
04.12.2023 04.12.2023 FA-2023-200.pdf Peter Jánošík
05.12.2023 05.12.2023 FA-2023-201.pdf PROFIS, spol. s r.o.
06.12.2023 06.12.2023 FA-2023-202.pdf TESCO STORES SR, a.s.
07.12.2023 07.12.2023 FA-2023-203.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
11.12.2023 11.12.2023 FA-2023-204.pdf ELGAS, s.r.o.
12.12.2023 12.12.2023 FA-2023-205.pdf BENU SK 122, s.r.o.
12.12.2023 12.12.2023 FA-2023-206.pdf ELGAS, s.r.o.
13.12.2023 13.12.2023 FA-2023-207.pdf Samé ucho
15.12.2023 15.12.2023 FA-2023-208.pdf Stavebniny Skalica s.r.o.
18.12.2023 18.12.2023 FA-2023-209.pdf ELGAS, s.r.o.
18.12.2023 18.12.2023 FA-2023-210.pdf ELGAS, s.r.o.
18.12.2023 18.12.2023 FA-2023-211.pdf ELGAS, s.r.o.
18.12.2023 18.12.2023 FA-2023-212.pdf ELGAS, s.r.o.
19.12.2023 19.12.2023 FA-2023-213.pdf Orange Slovensko, a.s.
19.12.2023 19.12.2023 FA-2023-214.pdf Orange Slovensko, a.s.
19.12.2023 19.12.2023 FA-2023-215.pdf Orange Slovensko, a.s.
19.12.2023 19.12.2023 FA-2023-216.pdf Solvent SR, spol. s r.o.
19.12.2023 19.12.2023 FA-2023-217.pdf Solvent SR, spol. s r.o.
20.12.2023 20.12.2023 FA-2023-218.pdf KROS a.s.
21.12.2023 21.12.2023 FA-2023-219.pdf VIDA XL
22.12.2023 22.12.2023 FA-2023-220.pdf INTERIÉR INVEST, s.r.o.
27.12.2023 27.12.2023 FA-2023-221.pdf INFOA, s.r.o.
27.12.2023 27.12.2023 FA-2023-222.pdf Solvent SR, spol. s r.o.
28.12.2023 28.12.2023 FA-2023-223.pdf SMC nábytok, s.r.o.
29.12.2023 29.12.2023 FA-2023-224.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
29.12.2023 29.12.2023 FA-2023-225.pdf Recall electronics
29.12.2023 29.12.2023 FA-2023-226.pdf BVS
29.12.2023 29.12.2023 FA-2023-227.pdf ELGAS, s.r.o.
29.12.2023 29.12.2023 FA-2023-228.pdf SPP, a.s.