ROK 2023

Dátum
doručenia
Dátum
zverejnenia
Číslo faktúry Dodávateľ
09.01.2023 09.01.2023 FA-2023-001.pdf SPP, a.ss
09.01.2023 09.01.2023 FA-2023-002.pdf Elgas, s.r.o.
09.01.2023 09.01.2023 FA-2023-003.pdf ENERGOMONT
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-004.pdf ELGAS, s.r.o.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-005.pdf Orange, a.s.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-006.pdf Orange, a.s.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-007.pdf Orange, a.s.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-008.pdf ČOV Skalica
16.01.2023 16.01.2023 FA-2023-009.pdf SPP, a.s.
17.01.2023 17.01.2023 FA-2023-010.pdf PCG Servis, s.r.o.
27.01.2023 27.01.2023 FA-2023-011.pdf BUKOTEC s.r.o.
31.01.2023 31.01.2023 FA-2023-012.pdf ELGAS s.r.o.
31.01.2023 31.01.2023 FA-2023-013.pdf B2B Partner s.r.o.
31.01.2023 31.01.2023 FA-2023-014.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
01.02.2023 01.02.2023 FA-2023-015.pdf SPP a.s.
01.02.2023 01.02.2023 FA-2023-016.pdf Združenie obcí, RVC Martin
03.02.2023 03.02.2023 FA-2023-017.pdf PROFIS, spol. s r.o.
03.02.2023 03.02.2023 FA-2023-018.pdf BVS, a.s.
16.02.2023 16.02.2023 FA-2023-019.pdf Orange, a.s.
16.02.2023 16.02.2023 FA-2023-020.pdf Orange, a.s.
16.02.2023 16.02.2023 FA-2023-021.pdf Orange, a.s.
16.02.2023 16.02.2023 FA-2023-022.pdf ELGAS, s.r.o.
28.02.2023 28.02.2023 FA-2023-023.pdf BOGA
28.02.2023 28.02.2023 FA-2023-024.pdf ENERGOMONT
06.03.2023 06.03.2023 FA-2023-025.pdf BVS, a.s.
06.03.2023 06.03.2023 FA-2023-026.pdf ELGAS, s.r.o.
06.03.2023 06.03.2023 FA-2023-027.pdf CHEMIKO - Karol Bäuml
06.03.2023 06.03.2023 FA-2023-028.pdf PELKO s.r.o.
14.03.2023 14.03.2023 FA-2023-030.pdf ELGAS, s.r.o.
15.03.2023 15.03.2023 FA-2023-031.pdf ALKOMA s.r.o.
16.03.2023 16.03.2023 FA-2023-032.pdf Orange a.s.
16.03.2023 16.03.2023 FA-2023-033.pdf Orange a.s.
16.03.2023 16.03.2023 FA-2023-034.pdf Orange a.s.
28.03.2023 28.03.2023 FA-2023-035.pdf BAL TIP Slovakia s.r.o.
28.03.2023 28.03.2023 FA-2023-036.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
31.03.2023 31.03.2023 FA-2023-037.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
04.04.2023 04.04.2023 FA-2023-038.pdf VEPOS - SKALICA s.r.o.
04.04.2023 04.04.2023 FA-2023-039.pdf BVS, a.s.
05.04.2023 05.04.2023 FA-2023-040.pdf RVC SENICA s.r.o.
11.04.2023 11.04.2023 FA-2023-041.pdf ELGAS, s.r.o.
11.04.2023 11.04.2023 FA-2023-042.pdf ELGAS, s.r.o.
11.04.2023 11.04.2023 FA-2023-043.pdf SPP a.s.
17.04.2023 17.04.2023 FA-2023-044.pdf Orange, a.s.
17.04.2023 17.04.2023 FA-2023-045.pdf Orange, a.s.
17.04.2023 17.04.2023 FA-2023-046.pdf Orange, a.s.
20.04.2023 20.04.2023 FA-2023-047.pdf PROFIS spol. s r.o.
25.04.2023 25.04.2023 FA-2023-048.pdf Mgr. Katarína Chmurčiaková
26.04.2023 26.04.2023 FA-2023-049.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
27.04.2023 27.04.2023 FA-2023-050.pdf OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
27.04.2023 27.04.2023 FA-2023-051.pdf Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci
28.04.2023 28.04.2023 FA-2023-052.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
04.05.2023 04.05.2023 FA-2023-053.pdf ELGAS, s.r.o.
04.05.2023 28.06.2023 FA-2023-054.pdf SPP, a.s.
09.05.2023 09.05.2023 FA-2023-055.pdf BVS, a.s.
11.05.2023 11.05.2023 FA-2023-056.pdf ELGAS, s.r.o.
16.05.2023 16.05.2023 FA-2023-057.pdf Orange, a.s.
16.05.2023 16.05.2023 FA-2023-058.pdf Orange, a.s.
16.05.2023 16.05.2023 FA-2023-059.pdf Orange, a.s.
19.05.2023 19.05.2023 FA-2023-060.pdf KOHI-MARKET SK s.r.o.
26.05.2023 26.05.2023 FA-2023-061.pdf HAPPY FOTO
29.05.2023 29.05.2023 FA-2023-062.pdf Hotel Senec a.s.
30.05.2023 30.05.2023 FA-2023-063.pdf V family, s.r.o.
30.05.2023 30.05.2023 FA-2023-064.pdf V family, s.r.o.
31.05.2023 31.05.2023 FA-2023-065.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-066.pdf Recall electronics
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-067.pdf ELGAS, s.r.o.
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-068.pdf BAL TIP  Slovakia, s.r.o.
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-069.pdf SPP, a.s.
01.06.2023 01.06.2023 FA-2023-070.pdf GUR Computers
05.06.2023 05.06.2023 FA-2023-071.pdf R.V.Z.P. s.r.o.
06.06.2023 06.06.2023 FA-2023-072.pdf BVS, a.s.
08.06.2023 08.06.2023 FA-2023-073.pdf ELGAS, s.r.o.
12.06.2023 12.06.2023 FA-2023-074.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
16.06.2023 22.06.2023 FA-2023-075.pdf Orange, a.s.
16.06.2023 22.06.2023 FA-2023-076.pdf Orange, a.s.
16.06.2023 22.06.2023 FA-2023-077.pdf Orange, a.s.
16.06.2023 16.06.2023 FA-2023-078.pdf Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
23.06.2023 23.06.2023 FA-2023-079.pdf Peter Jánošík
27.06.2023 27.06.2023 FA-2023-080.pdf Alkoma s.r.o.
28.06.2023 28.06.2023 FA-2023-081.pdf V family, s.r.o.
29.06.2023 29.06.2023 FA-2023-082.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
30.06.2023 06.07.2023 FA-2023-083.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
03.07.2023 06.07.2023 FA-2023-084.pdf SPP, a.s.
04.07.023 06.07.2023 FA-2023-085.pdf BVS, a.s.
04.07.2023 06.07.2023 FA-2023-086.pdf ELGAS, s.r.o.
10.07.2023 10.07.2023 FA-2023-087.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
11.07.2023 11.07.2023 FA-2023-088.pdf ELGAS, s.r.o.
12.07.2023 12.07.2023 FA-2023-089.pdf Vfamily s.r.o.
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-090.pdf Orange, a.s.
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-091.pdf Orange, a.s.
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-092.pdf Orange, a.s.
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-093.pdf Karol Bäuml- CHEMIKO
19.07.2023 19.07.2023 FA-2023-094.pdf SOCIOFÓRUM
27.07.2023 04.08.2023 FA-2023-095.pdf V family, s.r.o.
27.07.2023 01.08.2023 FA-2023-096.pdf Recall electronics
28.07.2023 01.08.2023 FA-2023-097.pdf ZANADA, s.r.o.
31.07.2023 01.08.2023 FA-2023-098.pdf Recall electronics
31.07.2023 01.08.2023 FA-2023-099.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
01.08.2023 01.08.2023 FA-2023-100.pdf SPP, a.s.
01.08.2023 01.08.2023 FA-2023-101.pdf ELGAS, s.r.o.
02.08.2023 02.08.2023 FA-2023-102.pdf VEPOS-SKALICA s.r.o.
04.08.2023 04.08.2023 FA-2023-103.pdf ENERGOMONT
14.08.2023 14.08.2023 FA-2023-107.pdf ELGAS, s.r.o.
16.08.2023 16.08.2023 FA-2023-108.pdf Orange, a.s.
16.08.2023 16.08.2023 FA-2023-109.pdf Orange, a.s.
16.08.2023 16.08.2023 FA-2023-110.pdf Orange, a.s.
16.08.2023 16.08.2023 FA-2023-111.pdf Recall electronics
17.08.2023 17.08.2023 FA-2023-112.pdf BAL TIP, Slovakia s.r.o.
24.08.2023 24.08.2023 FA-2023-113.pdf PROFIS, spol. s r.o.
28.08.2023 04.09.2023 FA-2023-115.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
28.08.2023 04.09.2023 FA-2023-116.pdf Peter Jánošík
28.08.2023 28.08.2023 FA-2023-117.pdf VIDA XL
04.09.2023 04.09.2023 FA-2023-118.pdf SPP, a.s.
04.09.2023 04.09.2023 FA-2023-119.pdf BVS, a.s.
04.09.2023 04.09.2023 FA-2023-120.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
04.09.2023 04.09.2023 FA-2023-121.pdf KOHI MARKET SK s.r.o.
06.09.2023 06.09.2023 FA-2023-122.pdf ELGAS, s.r.o.
12.09.2023 12.09.2023 FA-2023-123.pdf ELGAS, s.r.o.
18.09.2023 18.09.2023 FA-2023-124.pdf Orange, a.s.
18.09.2023 18.09.2023 FA-2023-125.pdf Orange, a.s.
18.09.2023 18.09.2023 FA-2023-126.pdf Orange, a.s.
19.09.2023 19.09.2023 FA-2023-128.pdf Ľuboš Filip - Vytech Trade