ROK 2021

Dátum
doručenia
Dátum
zverejnenia
Číslo faktúry Dodávateľ
13.01.2021 13.01.2021 FA-2021-1.pdf (323045) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
13.01.2021 13.01.2021 FA-2021-2.pdf (250769) SPP, a.s. Bratislava
15.01.2021 15.01.2021 FA-2021-3.pdf (255710) SPP, a.s. Bratislava
15.01.2021 15.01.2021 FA-2021-4.pdf (253500) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
22.01.2021 22.01.2021 FA-2021-5.pdf (263068) VEPOS - SKALICA s.r.o.
22.01.2021 22.01.2021 FA-2021-6.pdf (228319) ORANGE Slovensko, a.s.
04.02.2021 04.02.2021 FA-2021-7.pdf (255332) SPP, a.s. Bratislava
04.02.2021 05.02.2021 FA-2021-8.pdf (243970) MAJA SR s.r.o., Skalica
08.02.2021 08.02.2021 FA-2021-9.pdf (323275) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
08.02.2021 08.02.2021 FA-2021-10.pdf (221479) PROFIS, spol. s r.o., Holíč
10.02.2021 12.02.2021 FA-2021-11.pdf (230034) ČOV SKALICA, s.r.o.
10.02.2021 12.02.2021 FA-2021-12.pdf (465051) BVS, a.s., Bratislava 29
12.02.2021 12.02.2021 FA-2021-13.pdf (278530) ALKOMA s.r.o., Trenčín
15.02.2021 15.02.2021 FA-2021-14.pdf (256096) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
18.02.2021 18.02.2021 FA-2021-15.pdf (216081) LOVI s.r.o , Skalica
22.02.2021 22.02.2021 FA-2021-16.pdf (186922) ORANGE Slovensko, a.s.