ROK 2021

Dátum
doručenia
Dátum
zverejnenia
Číslo faktúry Dodávateľ
13.01.2021 13.01.2021 FA-2021-001.pdf ELGAS, k.s. Považská Bystrica
13.01.2021 13.01.2021 FA-2021-002.pdf SPP, a.s. Bratislava
15.01.2021 15.01.2021 FA-2021-003.pdf SPP, a.s. Bratislava
15.01.2021 15.01.2021 FA-2021-004.pdf ELGAS, k.s. Považská Bystrica
22.01.2021 22.01.2021 FA-2021-005.pdf VEPOS - SKALICA s.r.o.
22.01.2021 22.01.2021 FA-2021-006.pdf ORANGE Slovensko, a.s.
04.02.2021 04.02.2021 FA-2021-007.pdf SPP, a.s. Bratislava
04.02.2021 05.02.2021 FA-2021-008.pdf MAJA SR s.r.o., Skalica
08.02.2021 08.02.2021 FA-2021-009.pdf ELGAS, k.s. Považská Bystrica
08.02.2021 08.02.2021 FA-2021-010.pdf PROFIS, spol. s r.o., Holíč
10.02.2021 12.02.2021 FA-2021-011.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
10.02.2021 12.02.2021 FA-2021-012.pdf BVS, a.s., Bratislava 29
12.02.2021 12.02.2021 FA-2021-013.pdf ALKOMA s.r.o., Trenčín
15.02.2021 15.02.2021 FA-2021-014.pdf ELGAS, k.s. Považská Bystrica
18.02.2021 18.02.2021 FA-2021-015.pdf LOVI s.r.o , Skalica
22.02.2021 22.02.2021 FA-2021-016.pdf ORANGE Slovensko, a.s.
26.02.2021 26.02.2021 FA-2021-017.pdf BAL TIP Slovakia,s.r.o., Skalica
02.03.2021 02.03.2021 FA-2021-018.pdf SPP, a.s. Bratislava
02.03.2021 02.03.2021 FA-2021-019.pdf ELGAS, k.s. Považská Bystrica
05.03.2021 05.03.2021 FA-2021-020.pdf Asoc.vzdel. v soc.práci KSP, Banská Bystrica
05.03.2021 05.03.2021 FA-2021-021.pdf Hauerland spol. s r.o., Bratislava
05.03.2021 05.03.2021 FA-2021-022.pdf MAJA SR s.r.o., Skalica
08.03.2021   08.03.2021 FA-2021-023.pdf RVC Senica, s. r. o. 
09.03.2021     09.03.2021 FA-2021-024.pdf ČOV SKALICA, s. ro. 
09.03.2021 09.03.2021 FA-2021-025.pdf BVS, a. s. 
12.03.2021 22.03.2021  FA-2021-026.pdf  ELGAS, k. s. Považská Bystrica
23.03.2021 26.03.2021 FA-2021-027.pdf ORANGE Slovensko, a. s. 
24.03.2021 25.03.2021   FA-2021-028.pdf JUB MIX s. r. o. 
25.03.2021 26.03.2021 FA-2021-029.pdf FNsP Skalica, a. s. 
25.03.2021 26.03.2021 FA-2021-030.pdf JUB MIX s. r. o. 
30.03.2021 30.03.2021 FA-2021-031.pdf PELKO, s. r. o. Kopčany
30.03.2021 30.03.2021 FA-2021-032.pdf BAL TIP Slovakia, s. r. o. 
09.04.2021 13.04.2021 FA-2021-033.pdf ČOV SKALICA, s. r. o. 
09.04.2021 13.04.2021 FA-2021-034.pdf SPP, a. s. 
09.04.2021 13.04.2021 FA-2021-035.pdf ELGAS, k. s. 
12.04.2021 13.04.2021 FA-2021-036.pdf AZ kanalizácie, s. r. o. 
12.04.2021 12.04.2021 FA-2021-037.pdf Up Slovensko, s. r. o
12.04.2021 16.04.2021 FA-2021-038.pdf Recall electronics
13.04.2021 16.04.2021 FA-2021-039.pdf BVS, a. s. 
13.04.2021 16.04.2021 FA-2021040.pdf BOGA PARTNERS, s. r. o. 
13.04.2021 16.04.2021 FA-2021-041.pdf MAJA SR s. r. o. 
14.04.2021 16.04.2021 FA-2021-042.pdf ELGAS, s. r. o. 
15.04.2021 16.04.2021 FA-2021-043.pdf GUR computers
19.04.2021 19.04.2021 FA-2021-044.pdf ELEKTRO Lukáš Novák
20.4.2021       26.4.2021     FA-2021-045.pdf  ORANGE Slovensko, a. s. 
5.5.2021 7.5.2021 FA-2021-046.pdf  GUR Computers
26.4.2021 26.4.2021 FA-2021-047.pdf  BAL TIP Slovakia, s. r. o. 
5.5.2021 7.5.2021 FA-2021-048.pdf  PROFIS, spol. s r. o. 
5.5.2021 12.5.2021 FA-2021-049.pdf  ČOV SKALICA, s. r. o.
5.5.2021 12.5.2021 FA-2021-050.pdf  MAJA SR s. r. o. 
11.5.2021 19.5.2021 FA-2021051.pdf BVS, a. s. 
14.5.2021 19.5.2021 FA-2021-052.pdf BAL TIP Slovakia, s. r. o. 
18.5.2021 19.5.2021 FA-2021-053.pdf KOHI-MARKET s. r. o. 
14.5.2021 14.5.2021 FA-2021-054.pdf ELGAS, k.s.
14.5.2021 20.5.2021 FA-2021-055.pdf ELGAS, k. s. 
17.5.2021 31.5.2021 FA-2021-056.pdf ORANGE Slovensko, a. s. 
28.5.2021     31.5.2021 FA-2021-057.pdf BOGA PARTNERS, s. r. o. 
28.5.2021 31.5.2021 FA-2021-058.pdf BAL TIP Slovakia, s. r. o. 
5.5.2021 6.5.2021 FA-2021-059.pdf ELEKTROSPED, a. s. 
30.4.2021 30.4.2021 FA-2021-060.pdf OLA LC s. r. o. 
1.6.2021 4.6.2021 FA-2021-061.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
4.6.2021 4.6.2021 FA-2021-062.pdf GUR Computers
4.6.2021 8.6.2021 FA-2021-063.pdf ČOV SKALICA, s. r. o.
5.6.2021 8.6.2021 FA-2021-064.pdf MAJA SR s. r. o. 
5.6.2021 8.6.2021 FA-2021-065.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
9.6.2021 9.6.2021 FA-2021-066.pdf SPP, a. s. 
9.6.2021 9.6.2021 FA-2021-067.pdf SPP, a. s.
9.6.2021 9.6.2021 FA-2021-068.pdf BVS, a. s. 
10.6.2021 10.6.2021 FA-2021-069.pdf ELGAS, k.s.
10.6.2021 10.6.2021 FA-2021-070.pdf ELGAS, k. s. 
15.6.2021 15.6.2021 FA-2021-071.pdf AZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál. službách
15.6.2021 30.6.2021 FA-2021-072.pdf PROFIS, spol. s r. o. 
15.6.2021     1.7.2021 FA-2021-073.pdf ORANGE Slovensko, a. s. 
16.6.2021 29.6.2021 FA-2021-074.pdf VEPOS
28.6.2021 12.7.2021 FA-2021-075.pdf BAL TIP Slovakia, s. r. o.
1.7.2021 7.7.2021 FA-2021-076.pdf ALKOMA
1.7.2021 15.7.2021 FA-2021-077.pdf SPP, a. s.
6.7.2021 30.7.2021 FA-2021-078.pdf ČOV SKALICA, s. r. o.
6.7.2021 14.7.2021 FA-2021-079.pdf ELGAS, k. s. 
8.7.2021 15.7.2021 FA-2021-080.pdf MAJA SR s. r. o. 
12.7.2021 19.7.2021 FA-2021-081.pdf BVS, a. s. 
12.7.2021 12.7.2021 FA-2021-082.pdf UP Slovensko
13.7.2021 27.7.2021 FA-2021-083.pdf ELGAS, k. s.
21.7.2021 21.7.2021 FA-2021-084.pdf MEVA-SK s.r.o.
23.7.2021 31.7.2021 FA-2021-085.pdf ORANGE Slovensko, a. s. 
26.7.2021 9.8.2021 FA-2021-086.pdf BAL TIP Slovakia, s. r. o.
29.7.2021 29.7.2021 FA-2021-087.pdf V family, s. r. o. 
2.8.2021 2.8.2021 FA-2021-088.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
3.8.2021 3.8.2021 FA-2021-089.pdf ELGAS, k.s.
5.8.2021 5.8.2021 FA-2021-090.pdf MAJA SR s.r.o.
9.8.2021 9.8.2021 FA-2021-091.pdf SPP, a.s.
11.8.2021 11.8.2021 FA-2021-092.pdf BVS, a.s.
11.8.2021 11.8.2021 FA-2021-093.pdf Mesto Skalica
17.8.2021 17.8.2021 FA-2021-094.pdf BOGA PARTNERS, s. r. o.
18.8.2021 18.8.2021 FA-2021-095.pdf AZ kanalizácie, s. r. o. 
18.8.2021 18.8.2021 FA-2021-096.pdf Katarína Pavlíková
18.8.2021 18.8.2021 FA-2021-097.pdf BAL TIP Slovakia, s. r. o.
18.8.2021 18.8.2021 FA-2021-098.pdf ELGAS, k. s.
23.8.2021 23.8.2021 FA-2021-099.pdf ORANGE Slovensko, a.s.
3.9.2021 3.9.2021 FA-2021-100.pdf ALKOMA s. r. o. 
7.9.2021 7.9.2021 FA-2021-101.pdf KOHI-MARKET SK s. r. o. 
7.9.2021 7.9.2021 FA-2021-102.pdf ČOV SKALICA, s. r. o.
7.9.2021 7.9.2021 FA-2021-103.pdf ELGAS, k. s.
7.9.2021 7.9.2021 FA-2021-104.pdf ALKOMA s. r. o. 
7.9.2021 7.9.2021 FA-2021-105.pdf B2Bpartner
8.9.2021 8.9.2021 FA-2021-106.pdf MAJA SR s. r. o. 
8.9.2021 8.9.2021 FA-2021-107.pdf Recall electronics Skalica
16.9.2021 16.9.2021 FA-2021-108.pdf BVS a.s.
16.9.2021 16.9.2021 FA-2021-109.pdf ELGAS, s.r.o.
20.9.2021 20.9.2021 FA-2021-110.pdf ORANGE Slovensko, a.s.
23.9.2021 23.9.2021 FA-2021-111.pdf PCG Servis, s.r.o.
24.9.2021 24.9.2021 FA-2021-112.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
28.9.2021 28.9.2021 FA-2021-113.pdf Mgr. Róbert Kuba - Nábytok NOVA
28.9.2021 28.9.2021 FA-2021-114.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
5.10.2021 5.10.2021 FA-2021-115.pdf SPP, a.s.
5.10.2021 5.10.2021 FA-2021-116.pdf ELGAS, k.s.
5.10.2021 5.10.2021 FA-2021-117.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
5.10.2021 5.10.2021 FA-2021-118.pdf BOGA PARTNERS, s.r.o.
6.10.2021 6.10.2021 FA-2021-119.pdf V family, s.r.o.
6.10.2021 6.10.2021 FA-2021-120.pdf Tomáš Hanzalík
7.10.2021 7.10.2021 FA-2021-121.pdf Mgr. Ondrej Michálik ENERGOMONT
11.10.2021 11.10.2021 FA-2021-122.pdf BVS a.s.
11.10.2021 11.10.2021 FA-2021-123.pdf OLA LC s.r.o.
12.10.2021 12.10.2021 FA-2021-124.pdf MAJA SR s.r.o.
12.10.2021 12.10.2021 FA-2021-125.pdf Karol Bäuml - CHEMIKO
13.10.2021 13.10.2021 FA-2021-126.pdf Tomáš Hanzalík
13.10.2021 13.10.2021 FA-2021-127.pdf V family, s.r.o.
13.10.2021 13.10.2021 FA-2021-128.pdf RAMIVO spol. s r.o.
19.10.2021 19.10.2021 FA-2021-129.pdf Nábytok NOVA
20.10.2021 20.10.2021 FA-2021-130.pdf DMM Federation s.r.o.
22.10.2021 22.10.2021 FA-2021-131.pdf Up Déjeuner, s.r.o.
25.10.2021 25.10.2021 FA-2021-132.pdf Bc. Richard Guček - Gur Computers
25.10.2021 25.10.2021 FA-2021-133.pdf ORANGE Slovensko, a.s.
25.10.2021 25.10.2021 FA-2021-134.pdf VEPOS-SKALICA s.r.o.
25.10.2021 25.10.2021 FA-2021-135.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
28.10.2021 28.10.2021 FA-2021-136.pdf R.V.Z.P. s.r.o.
28.10.2021 28.10.2021 FA-2021-137.pdf Tomáš Hanzalík
2.11.2021 2.11.2021 FA-2021-138.pdf SPP, a.s.
2.11.2021 2.11.2021 FA-2021-139.pdf ELGAS, k.s.
3.11.2021 3.11.2021 FA-2021-140.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
3.11.2021 3.11.2021 FA-2021-141.pdf SPP, a.s.
3.11.2021 3.11.2021 FA-2021-142.pdf KROS a.s.
3.11.2021 3.11.2021 FA-2021-143.pdf Tomáš Hanzalík
3.11.2021 3.11.2021 FA-2021-144.pdf DREVONA MARKET s.r.o.
4.11.2021 4.11.2021 FA-2021-145.pdf MAJA SR s.r.o.
4.11.2021 4.11.2021 FA-2021-146.pdf Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb OZ
4.11.2021 4.11.2021 FA-2021-147.pdf RAMIVO spol. s r.o.
4.11.2021 4.11.2021 FA-2021-148.pdf RAMIVO spol. s r.o.
4.11.2021 4.11.2021 FA-2021-149.pdf V family, s.r.o.
10.11.2021 10.11.2021 FA-2021-150.pdf BOGA PARTNERS s.r.o.
11.11.2021 11.11.2021 FA-2021-151.pdf BVS, a.s.
12.11.2021 12.11.2021 FA-2021-152.pdf Ing. Peter Bellay - Krajinár
15.11.2021 15.11.2021 FA-2021-153.pdf ELGAS, s.r.o.
15.11.2021 15.11.2021 FA-2021-154.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
16.11.2021 16.11.2021 FA-2021-155.pdf Recall electronics
18.11.2021 18.11.2021 FA-2021-156.pdf Bc. Richard Guček - GuR Computers
18.11.2021 18.11.2021 FA-2021-157.pdf NAY a.s.
22.11.2021 22.11.2021 FA-2021-158.pdf Tomáš Hanzalík
22.11.2021 22.11.2021 FA-2021-159.pdf Nábytok NOVa
22.11.2021 22.11.2021 FA-2021-160.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
22.11.2021 22.11.2021 FA-2021-161.pdf KOHI-MARKET SK s.r.o.
23.11.2021 23.11.2021 FA-2021-162.pdf DREVONA MARKET s.r.o.
23.11.2021 23.11.2021 FA-2021-163.pdf Internet Mall Slovakia, s.r.o.
23.11.2021 23.11.2021 FA-2021-164.pdf DETSKAPOSTEL s.r.o.
23.11.2021 23.11.2021 FA-2021-165.pdf E.N.E.S. spol. s r.o.
23.11.2021 23.11.2021 FA-2021-166.pdf Orange Slovensko, a.s.
23.11.2021 23.11.2021 FA-2021-167.pdf Tomáš Hanzalík
23.11.2021 23.11.2021 FA-2021-168.pdf OZ Planéta Malého princa
24.11.2021 24.11.2021 FA-2021-169.pdf PCG Servis, s.r.o.
25.11.2021 25.11.2021 FA-2021-170.pdf BAL TIP Slovakia
26.11.2021 26.11.2021 FA-2021-171.pdf Tomáš Hanzalík
26.11.2021 26.11.2021 FA-2021-172.pdf dm drogerie markt, s.r.o.
26.11.2021 26.11.2021 FA-2021-173.pdf SMC nábytok, s.r.o.
29.11.2021 29.11.2021 FA-2021-174.pdf Bc. Richard Guček - GuR
29.11.2021 29.11.2021 FA-2021-175.pdf REMI, s.r.o.
01.12.2021 01.12.2021 FA-2021-176.pdf SPP, a.s.
01.12.2021 01.12.2021 FA-2021-177.pdf ELGAS, k.s.
02.12.2021 02.12.2021 FA-2021-178.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
03.12.2021 03.12.2021 FA-2021-179.pdf R.V.Z.P., s.r.o.
03.12.2021 03.12.2021 FA-2021-180.pdf VEPOS-SKALICA s.r.o.
03.12.2021 03.12.2021 FA-2021-181.pdf TrueOne, s.r.o.
07.12.2021 07.12.2021 FA-2021-182.pdf KROS a.s.
10.12.2021 10.12.2021 FA-2021-183.pdf MAJA SR s.r.o.
13.12.2021 13.12.2021 FA-2021-184.pdf inSPORTline s.r.o.
13.12.2021 13.12.2021 FA-2021-185.pdf LOVI s.r.o.
13.12.2021 13.12.2021 FA-2021-186.pdf BVS, a.s.
15.12.2021 15.12.2021 FA-2021-187.pdf ELGAS, s.r.o.
20.12.2021 20.12.2021 FA-2021-188.pdf INFOA, s.r.o.
20.12.2021 20.12.2021 FA-2021-189.pdf TESCO STORES SR, a.s.
21.12.2021 21.12.2021 FA-2021-190.pdf B2B Partner s.r.o.
21.12.2021 21.12.2021 FA-2021-191.pdf B2B Partner s.r.o.
21.12.2021 21.12.2021 FA-2021-192.pdf MAJA SR s.r.o.
21.12.2021 21.12.2021 FA-2021-193.pdf Mgr. Oľga Hertlová Lekáreň Kráľovská
22.12.2021 22.12.2021 FA-2021-194.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
28.12.2021 28.12.2021 FA-2021-195.pdf Orange Slovensko, a.s.
30.12.2021 30.12.2021 FA-2021-196.pdf IVEX - Ivana Obroptova
31.12.2021 31.12.2021 FA-2021-197.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
31.12.2021 31.12.2021 FA-2021-198.pdf PCG Servis, s.r.o.
31.12.2021 31.12.2021 FA-2021-199.pdf SPP, a.s.
31.12.2021 31.12.2021 FA-2021-200.pdf IKEA Bratislava s.r.o.
31.12.2021 31.12.2021 FA-2021-201.pdf ELGAS, s.r.o.
31.12.2021 31.12.2021 FA-2021-202.pdf ELGAS, s.r.o.
31.12.2021 31.12.2021 FA-2021-203.pdf B2B Partner s.r.o.