ROK 2021

Dátum
doručenia
Dátum
zverejnenia
Číslo faktúry Dodávateľ
13.01.2021 13.01.2021 FA-2021-1.pdf (323045) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
13.01.2021 13.01.2021 FA-2021-2.pdf (250769) SPP, a.s. Bratislava
15.01.2021 15.01.2021 FA-2021-3.pdf (255710) SPP, a.s. Bratislava
15.01.2021 15.01.2021 FA-2021-4.pdf (253500) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
22.01.2021 22.01.2021 FA-2021-5.pdf (263068) VEPOS - SKALICA s.r.o.
22.01.2021 22.01.2021 FA-2021-6.pdf (228319) ORANGE Slovensko, a.s.
04.02.2021 04.02.2021 FA-2021-7.pdf (255332) SPP, a.s. Bratislava
04.02.2021 05.02.2021 FA-2021-8.pdf (243970) MAJA SR s.r.o., Skalica
08.02.2021 08.02.2021 FA-2021-9.pdf (323275) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
08.02.2021 08.02.2021 FA-2021-10.pdf (221479) PROFIS, spol. s r.o., Holíč
10.02.2021 12.02.2021 FA-2021-11.pdf (230034) ČOV SKALICA, s.r.o.
10.02.2021 12.02.2021 FA-2021-12.pdf (465051) BVS, a.s., Bratislava 29
12.02.2021 12.02.2021 FA-2021-13.pdf (278530) ALKOMA s.r.o., Trenčín
15.02.2021 15.02.2021 FA-2021-14.pdf (256096) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
18.02.2021 18.02.2021 FA-2021-15.pdf (216081) LOVI s.r.o , Skalica
22.02.2021 22.02.2021 FA-2021-16.pdf (186922) ORANGE Slovensko, a.s.
26.02.2021 26.02.2021 FA-2021-17.pdf (292465) BAL TIP Slovakia,s.r.o., Skalica
02.03.2021 02.03.2021 FA-2021-18.pdf (262726) SPP, a.s. Bratislava
02.03.2021 02.03.2021 FA-2021-19.pdf (323226) ELGAS, k.s. Považská Bystrica
05.03.2021 05.03.2021 FA-2021-20.pdf (251237) Asoc.vzdel. v soc.práci KSP, Banská Bystrica
05.03.2021 05.03.2021 FA-2021-21.pdf (277157) Hauerland spol. s r.o., Bratislava
05.03.2021 05.03.2021 FA-2021-22.pdf (213935) MAJA SR s.r.o., Skalica
08.03.2021   08.03.2021 FA-2021-23.pdf RVC Senica, s. r. o. 
09.03.2021     09.03.2021 FA-2021-24.pdf ČOV SKALICA, s. ro. 
09.03.2021 09.03.2021 FA-2021-25.pdf BVS, a. s. 
12.03.2021 22.03.2021  FA-2021-26.pdf  ELGAS, k. s. Považská Bystrica
23.03.2021 26.03.2021 FA-2021-27.pdf  ORANGE Slovensko, a. s. 
24.03.2021 25.03.2021   FA-2021-28.pdf  JUB MIX s. r. o. 
25.03.2021 26.03.2021 FA-2021-29.pdf  FNsP Skalica, a. s. 
25.03.2021 26.03.2021 FA-2021-30.pdf  JUB MIX s. r. o. 
30.03.2021 30.03.2021 FA-2021-31.pdf PELKO, s. r. o. Kopčany
30.03.2021 30.03.2021 FA-2021-32.pdf  BAL TIP Slovakia, s. r. o. 
09.04.2021 13.04.2021 FA-2021-33.pdf ČOV SKALICA, s. r. o. 
09.04.2021 13.04.2021 FA-2021-34.pdf  SPP, a. s. 
09.04.2021 13.04.2021 FA-2021-35.pdf  ELGAS, k. s. 
12.04.2021 13.04.2021 FA-2021-36.pdf  AZ kanalizácie, s. r. o. 
12.04.2021 12.04.2021 FA-2021-37.pdf  Up Slovensko, s. r. o
12.04.2021 16.04.2021 FA-2021-38.pdf  Recall electronics
13.04.2021 16.04.2021 FA-2021-39.pdf  BVS, a. s. 
13.04.2021 16.04.2021 FA-2021-40.pdf  BOGA PARTNERS, s. r. o. 
13.04.2021 16.04.2021 FA-2021-41.pdf  MAJA SR s. r. o. 
14.04.2021 16.04.2021 FA-2021-42.pdf  ELGAS, s. r. o. 
15.04.2021 16.04.2021 FA-2021-43.pdf  GUR computers
19.04.2021 19.04.2021 FA-2021-44.pdf  ELEKTRO Lukáš Novák