ROK 2020


Dátum doručenia Dátum zverejnenia Číslo faktúry Dodávateľ
28.01.2020 28.01.2020 FA-2020-1.pdf (64649) Orange Slovensko, a.s
31.01.2020 31.01.2020 FA-2020-2.pdf (28553) Dolphin Central Europe, s.r.o.
10.02.2020 11.02.2020 FA-2020-3.pdf (27348) MAJA SR s.r.o, Skalica
11.02.2020 12.02.2020 FA-2020-4.pdf (33721) SMM, s.r.o., Skalica
11.02.2020 12.02.2020 FA-2020-5.pdf (33444) SMM, s.r.o., Skalica
14.02.2020 14.02.2020 FA-2020-6.pdf (189933) MUDr. Balážová Mária, Skalica
21.02.2020 21.02.2020 FA-2020-7.pdf (223609) Orange Slovensko, a.s
26.02.2020 26.02.2020 FA-2020-8.pdf (266601) SMM, s.r.o., Skalica
26.02.2020 26.02.2020 FA-2020-9.pdf (265296) SMM, s.r.o., Skalica
26.02.2020 26.02.2020 FA-2020-10.pdf (288657) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
04.03.2020 04.03.2020 FA-2020-11.pdf (280234) SMM, s.r.o., Skalica
04.03.2020 04.03.2020 FA-2020-12.pdf (277100) SMM, s.r.o., Skalica
05.03.2020 05.03.2020 FA-2020-13.pdf (230558) Up Slovensko, s.r.o. Bratislava
05.03.2020 05.03.2020 FA-2020-14.pdf (241810) MAJA SR s.r.o, Skalica
09.03.2020 09.03.2020 FA-2020-15.pdf (228519) RVC Senica s.r.o.
09.03.2020 09.03.2020 FA-2020-16.pdf (202591) Dolphin Central Europe, s.r.o.
09.03.2020 09.03.2020 FA-2020-17.pdf (216540) Karol Bauml-CHEMIKO
13.03.2020 13.03.2020 FA-2020-18.pdf (186220) Haba Ján - školenie vodičov, Dojč
18.03.2020 18.03.2020 FA-2020-19.pdf (228795) ALKOMA s.r.o., Trenčín
25.03.2020 25.03.2020 FA-2020-20.pdf (292815) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
25.03.2020 25.03.2020 FA-2020-21.pdf (225132) Orange Slovensko, a.s