ROK 2020


Dátum doručenia Dátum zverejnenia Číslo faktúry Dodávateľ
28.01.2020 28.01.2020 FA-2020-1.pdf (64649) Orange Slovensko, a.s
31.01.2020 31.01.2020 FA-2020-2.pdf (28553) Dolphin Central Europe, s.r.o.
10.02.2020 11.02.2020 FA-2020-3.pdf (27348) MAJA SR s.r.o, Skalica
11.02.2020 12.02.2020 FA-2020-4.pdf (33721) SMM, s.r.o., Skalica
11.02.2020 12.02.2020 FA-2020-5.pdf (33444) SMM, s.r.o., Skalica