Kontakt:

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica

Mgr. Michaela Havelková

riaditeľka n.o.

e - mail: havelkova.michaela@mesto.skalica.sk

tel.číslo: 034 6903 601

 

 

Azylový dom Útulok Cesta a Nocľaháreň

Mgr. Monika Hladká

sociálna pracovníčka ZSS Azylového centra

Ing. Jana Hertlová

referentka pre prevádzkovú a záujmovú činnosť

e - mail: utulok.cesta@gmail.com

tel. číslo: 034 285 03 71

mobil: 0917 346 962 

 

Kontaktujte nás