ROK 2022

Dátum doručenia Dátum zverejnenia Číslo faktúry Dodávateľ
07.01.2022 07.01.2022 FA-2022-001.pdf ELGAS, s.r.o.
07.01.2022 07.01.2022 FA-2022-002.pdf ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
17.01.2022 17.01.2022 FA-2022-003.pdf Orange Slovensko, a.s.
20.01.2022 20.01.2022 FA-2022-004.pdf SPP, a.s.
21.01.2022 21.01.2022 FA-2022-005.pdf VEPOS-SKALICA s.r.o.
25.01.2022 25.01.2022 FA-2022-006.pdf BVS, a.s.
25.01.2022 25.01.2022 FA-2022-007.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
01.02.2022 01.02.2022 FA-2022-008.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
01.02.2022 01.02.2022 FA-2022-009.pdf PROEKO s.r.o.
01.02.2022 01.02.2022 FA-2022-010.pdf SPP, a.s.
02.02.2022 02.02.2022 FA-2022-011.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
02.02.2022 02.02.2022 FA-2022-012.pdf MAJA SR s.r.o.
07.02.2022 07.02.2022 FA-2022-013.pdf BVS, a.s.
07.02.2022 07.02.2022 FA-2022-014.pdf ELGAS, s.r.o.
07.02.2022 07.02.2022 FA-2022-015.pdf PROFIS, spol. s r.o.
09.02.2022 09.02.2022 FA-2022-016.pdf MEVA - K s.r.o.Rožňava
14.02.2022 14.02.2022 FA-2022-017.pdf ELGAS, s.r.o.
14.02.2022 14.02.2022 FA-2022-018.pdf PROEKO s.r.o.
16.02.2022 16.02.2022 FA-2022-019.pdf Orange Slovensko, a.s.
24.02.2022 24.02.2022 FA-2022-020.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
24.02.2022 24.02.2022 FA-2022-021.pdf PELKO s.r.o.
02.03.2022 02.03.2022 FA-2022-022.pdf ALKOMA s.r.o.
02.03.2022 02.03.2022 FA-2022-023.pdf ELGAS, s.r.o.
02.03.2022 02.03.2022 FA-2022-024.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
02.03.2022 02.03.2022 FA-2022-025.pdf SPP, a.s.
03.03.2022 03.03.2022 FA-2022-026.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
08.03.2022 08.03.2022 FA-2022-027.pdf VEPOS-SKALICA s.r.o.
08.03.2022 08.03.2022 FA-2022-028.pdf Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
08.03.2022 08.03.2022 FA-2022-029.pdf BVS, a.s.
08.03.2022 08.03.2022 FA-2022-030.pdf Up Dejeuner, s.r.o.
09.03.2022 09.03.2022 FA-2022-031.pdf Karol Bäuml - CHEMIKO
14.03.2022 14.03.2022 FA-2022-032.pdf SMC nábytok, s.r.o.
14.03.2022 14.03.2022 FA-2022-033.pdf Protect Trade s.r.o.
14.03.2022 14.03.2022 FA-2022-034.pdf MAJA SR s.r.o.
14.03.2022 14.03.2022 FA-2022-035.pdf ELGAS, s.r.o.
16.03.2022 16.03.2022 FA-2022-036.pdf Orange Slovensko, a.s.
16.03.2022 16.03.2022 FA-2022-037.pdf Orange Slovensko, a.s.
16.03.2022 16.03.2022 FA-2022-038.pdf B2B Partner s.r.o.
29.03.2022 29.03.2022 FA-2022-039.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
31.03.2022 31.03.2022 FA-2022-040.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
11.04.2022 11.04.2022 FA-2022-041.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
11.04.2022 11.04.2022 FA-2022-042.pdf ELGAS, s.r.o.
11.04.2022 11.04.2022 FA-2022-043.pdf SPP, a.s.
11.04.2022 11.04.2022 FA-2022-044.pdf Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci
11.04.2022 11.04.2022 FA-2022-045.pdf RVC Senica s.r.o.
11.04.2022 11.04.2022 FA-2022-046.pdf Up Dejeuner, s.r.o.
11.04.2022 11.04.2022 FA-2022-047.pdf BVS, a.s.
11.04.2022 11.04.2022 FA-2022-048.pdf Michal Vlčej - PATRINO
13.04.2022 13.04.2022 FA-2022-049.pdf ELGAS, s.r.o.
13.04.2022 13.04.2022 FA-2022-050.pdf KOHI-MARKET SK s.r.o.
14.04.2022 14.04.2022 FA-2022-051.pdf RAMIVO spol. s r.o.
19.04.2022 19.04.2022 FA-2022-052.pdf Orange Slovensko, a.s.
19.04.2022 19.04.2022 FA-2022-053.pdf Orange Slovensko, a.s.
22.04.2022 22.04.2022 FA-2022-054.pdf R.V.Z.P. s.r.o.
26.04.2022 26.04.2022 FA-2022-055.pdf BAL TP Slovakia, s.r.o.
28.04.2022 28.04.2022 FA-2022-056.pdf Stanislav Pecha
28.04.2022 28.04.2022 FA-2022-057.pdf Stanislav Pecha
28.04.2022 28.04.2022 FA-2022-058.pdf PROFIS, spol. s r.o.
28.04.2022    28.04. 2022 FA-2022-059.pdf V family, s. r. o.
30.04.2022 30.04.2022 FA-2022-060.pdf ČOV SKALICA, s. r. o.
01.05.2022 01.05.2022 FA-2022-061.pdf SPP, a. s. 
02.05.2022 02.05.2022 FA-2022-062.pdf Michal Vlčej - PATRINO
05.05.2022 05.05.2022 FA-2022-063.pdf Mgr. Katarína Chmurčiaková
05.05.2022 05.05.2022 FA-2022-064.pdf BVS, a. s. 
06.05.2022 06.05.2022 FA-2022-065.pdf V family, s. r. o.
06.05.2022 06.05.2022 FA-2022-066.pdf ELGAS, s. r. o.
12.05.2022 12.05.2022 FA-2022-067.pdf Karol Bäuml - CHEMIKO
16.05.2022 16.05.2022 FA-2022-068.pdf ELGAS, s. r. o.
17.05.2022     17.05.2022 FA-2022-069.pdf Protect Trade s. r. o.
17.05.2022 17.05.2022 FA-2022-070.pdf Michal Vlčej - PATRINO
17.05.2022 17.05.2022 FA-2022-071.pdf ORANGE, a. s. 
17.05.2022 17.05.2022 FA-2022-072.pdf ORANGE, a. s. 
17.05.2022 17.05.2022 FA-2022-073.pdf ORANGE, a. s. 
24.05.2022    24.05.2022 FA-2022-074.pdf NOVA nábytok
25.05.2022 25.05.2022 FA-2022-075.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
27.05.2022 27.05.2022 FA-2022-076.pdf BAL TIP
31.05.2022 31.05.2022 FA-2022-077.pdf Up dejenuer, s. r. o.
01.06.2022 01.06.2022 FA-2022-078.pdf SPP
01.06.2022 01.06.2022 FA-2022-079.pdf ELGAS, s.r.o.
01.06.2022 01.06.2022 FA-2022-080.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
03.06.2022 03.06.2022 FA-2022-081.pdf Ján Bureš - FULL SERVIS
06.06.2022 06.06.2022 FA-2022-082.pdf BVS, a.s.
06.06.2022 06.06.2022 FA-2022-083.pdf Verlag Dashofes, vydavateľstvo, s.r.o.
07.06.2022 07.06.2022 FA-2022-084.pdf SMC nábytok, s.r.o.
13.06.2022 13.06.2022 FA-2022-085.pdf ELGAS, s.r.o.
14.06.2022 14.06.2022 FA-2022-086.pdf V family, s.r.o.
16.06.2022 16.06.2022 FA-2022-087.pdf Mgr. Katarína Chmurčiaková
16.06.2022 16.06.2022 FA-2022-088.pdf ORANGE, a.s.
16.06.2022 16.06.2022 FA-2022-089.pdf ORANGE, a.s.
16.06.2022 16.06.2022 FA-2022-090.pdf ORANGE, a.s.
17.06.2022 17.06.2022 FA-2022-091.pdf Michal Vlčej - PATRINO
21.06.2022 21.06.2022 FA-2022-092.pdf BUKOTEC, s.r.o.
23.06.2022 23.06.2022 FA-2022-093.pdf Tabita s.r.o.
24.06.2022 24.06.2022 FA-2022-094.pdf BOGA PARTNERS, s.r.o.
27.06.2022 27.06.2022 FA-2022-095.pdf Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT
28.06.2022 28.06.2022 FA-2022-096.pdf PROFIS, spol. s.r.o.
30.06.2022 30.06.2022 FA-2022-097.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
01.07.2022 01.07.2022 FA-2022-098.pdf SPP, a.s.
01.07.2022 01.07.2022 FA-2022-099.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
04.07.2022 04.07.2022 FA-2022-100.pdf BVS, a.s.
11.07.2022 11.07.2022 FA-2022-101.pdf V family, s.r.o.
14.07.2022 14.07.2022 FA-2022-102.pdf ELGAS, s.r.o.
18.07.2022 18.07.2022 FA-2022-103.pdf ORANGE, a.s.
18.07.2022 18.07.2022 FA-2022-104.pdf ORANGE, a.s.
18.07.2022 18.07.2022 FA-2022-105.pdf ORANGE, a.s.
18.07.2022 18.07.2022 FA-2022-106.pdf Karol Bäuml - CHEMIKO
18.07.2022 18.07.2022 FA-2022-107.pdf PCG Servis, s.r.o.
19.07.2022 19.07.2022 FA-2022-108.pdf VEPOS - SKALICA s.r.o.
21.07.2022 21.07.2022 FA-2022-109.pdf ELGAS, s.r.o.
27.07.2022 27.07.2022 FA-2022-110.pdf STAVAN plus, s.r.o.
27.07.2022 27.07.2022 FA-2022-111.pdf Verlag Dashofes, vydavateľstvo, s.r.o.
28.07.2022 28.07.2022 FA-2022-112.pdf RIKBA spol. s.r.o.
29.07.2022 29.07.2022 FA-2022-113.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
29.07.2022 29.07.2022 FA-2022-114.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
01.08.2022 01.08.2022 FA-2022-115.pdf SPP, a.s.
02.08.2022 02.08.2022 FA-2022-116.pdf ELGAS, s.r.o.
04.08.2022 04.08.2022 FA-2022-117.pdf BVS, a.s.
11.08.2022 11.08.2022 FA-2022-118.pdf STAVAN plus, s.r.o.
15.08.2022 15.08.2022 FA-2022-119.pdf ORANGE, a.s.
15.08.2022 15.08.2022 FA-2022-120.pdf ORANGE, a.s.
15.08.2022 15.08.2022 FA-2022-121.pdf ORANGE, a.s.
17.08.2022 17.08.2022 FA-2022-122.pdf Up dejenuer, s. r. o.
23.8.2022 23.08.2022 FA-2022-123.pdf V family, s.r.o.
30.08.2022 30.08.2022 FA-2022-124.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
31.08.2022 31.08.2022 FA-2022-125.pdf RAMIVO spol. s r.o.
31.08.2022 31.08.2022 FA-2022-126.pdf ELGAS, s.r.o.
05.09.2022 05.09.2022 FA-2022-128.pdf BVS, a.s.
05.09.2022 05.09.2022 FA-2022-129.pdf Peter Jurčák
05.09.2022 05.09.2022 FA-2022-130.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
07.09.2022 07.09.2022 FA-2022-131.pdf ELGAS, s.r.o.
08.09.2022 08.09.2022 FA-2022-132.pdf Up dejenuer, s. r. o.
08.09.2022 08.09.2022 FA-2022-133.pdf BOGA PARTNERS, s.r.o.
08.09.2022 08.09.2022 FA-2022-134.pdf VEPOS - SKALICA s.r.o.
12.09.2022 12.09.2022 FA-2022-135.pdf KOHI-MARKET SK s.r.o.
14.09.2022 14.09.2022 FA-2022-136.pdf PROFIS, spol. s r.o.
14.09.2022 14.09.2022 FA-2022-137.pdf ELGAS, s.r.o.
16.09.2022 16.09.2022 FA-2022-138.pdf ORANGE, a.s.
16.09.2022 16.09.2022 FA-2022-139.pdf ORANGE, a.s.
16.09.2022 16.09.2022 FA-2022-140.pdf ORANGE, a.s.
23.09.2022 23.09.2022 FA-2022-141.pdf SMC nábytok, s.r.o.
23.09.2022 23.09.2022 FA-2022-142.pdf SMC nábytok, s.r.o.
28.09.2022 28.09.2022 FA-2022-143.pdf KROS a.s.
28.09.2022 28.09.2022 FA-2022-144.pdf Recall electronics
30.09.2022 30.09.2022 FA-2022-145.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
30.09.2022 30.09.2022 FA-2022-146.pdf PROFIS,spol. s. r.o.
30.09.2022 30.09.2022 FA-2022-147.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
04.10.2022 04.10.2022 FA-2022-148.pdf BVS, a.s.
04.10.2022 04.10.2022 FA-2022-149.pdf ELGAS, s.r.o.
07.10.2022 07.10.2022 FA-2022-150.pdf Martin Šantavý
07.10.2022 07.10.2022 FA-2022-151.pdf Ing. Peter Bellay - Krajinár
10.10.2022 10.10.2022 FA-2022-152.pdf B2B Partner s.r.o.
11.10.2022 11.10.2022 FA-2022-153.pdf R.V.Z.P. s.r.o.
11.10.2022 11.10.2022 FA-2022-154.pdf ALKOMA s.r.o.
11.10.2022 11.10.2022 FA-2022-155.pdf SPP, a.s.
12.10.2022 12.10.2022 FA-2022-156.pdf VERLAG DASHOFER, s.r.o.
14.10.2022 14.10.2022 FA-2022-157.pdf ELGAS, s.r.o.
14.10.2022 14.10.2022 FA-2022-158.pdf ORANGE, a.s.
14.10.2022 14.10.2022 FA-2022-159.pdf ORANGE, a.s.
14.10.2022 14.10.2022 FA-2022-160.pdf ORANGE, a.s.
17.10.2022 17.10.2022 FA-2022-161.pdf Karol Bäuml - CHEMIKO
17.10.2022 17.10.2022 FA-2022-162.pdf WEBNODE
17.10.2022 17.10.2022 FA-2022-163.pdf PROEKO s.r.o.
19.10.2022 20.10.2022 FA-2022-164.pdf Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.
28.10.2022 04.11.2022 FA-2022-165.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
31.10.2022 04.11.2022 FA-2022-166.pdf SPP, a.s.
04.11.2022 04.11.2022 FA-2022-167.pdf BVS, a.s.
04.11.2022 04.11.2022 FA-2022-168.pdf ELGAS, s.r.o.
04.11.2022 07.11.2022 FA-2022-169.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
09.11.2022 09.11.2022 FA-2022-170.pdf KROS a.s.
14.11.2022 14.11.2022 FA-2022-171.pdf ELGAS, s.r.o.
14.11.2022 14.11.2022 FA-2022-172.pdf Mgr. Katarína Chmurčiaková
14.11.2022 14.11.2022 FA-2022-173.pdf Lázně Hodonín, s.r.o.
15.11.2022 15.11.2022 FA-2022-174.pdf Nezávisla platforma SocioFórum, o.z.
16.11.2022 16.11.2022 FA-2022-175.pdf Orange a.s.
16.11.2022 16.11.2022 FA-2022-176.pdf Orange a.s.
16.11.2022 16.11.2022 FA-2022-177.pdf Orange a.s.
16.11.2022 16.11.2022 FA-2022-178.pdf Mesto Skalica
24.11.2022 24.11.2022 FA-2022-179.pdf PROFIS, spol. s r.o.
24.11.2022 24.11.2022 FA-2022-180.pdf LOVI s.r.o.
28.11.2022 28.11.2022 FA-2022-181.pdf Tomáš Hanzalík
29.11.2022 29.11.2022 FA-2022-182.pdf Detská posteľ, s.r.o.
01.12.2022 01.12.2022 FA-2022-184.pdf SPP, a.s.
02.12.2022 02.12.2022 FA-2022-185.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
05.12.2022 05.12.2022 FA-2022-187.pdf Lázně Hodonín, s.r.o.
05.12.2022 05.12.2022 FA-2022-188.pdf BVS, a.s.
05.12.2022 05.12.2022 FA-2022-189.pdf Bc. Richard Guček - GuR
06.12.2022 06.12.2022 FA-2022-190.pdf TESCO STORES SR, a.s.
07.12.2022 08.12.2022 FA-2022-191.pdf Tomáš Hanzalík
08.12.2022 08.12.2022 FA-2022-192.pdf Bukotec s.r.o.
08.12.2022 08.12.2022 FA-2022-193.pdf KROS a.s.
13.12.2022 13.12.2022 FA-2022-194.pdf ELGAS, s.r.o.
15.12.2022 15.12.2022 FA-2022-195.pdf Orange, a.s.
15.12.2022 15.12.2022 FA-2022-196.pdf Orange, a.s.
15.12.2022 15.12.2022 FA-2022-197.pdf Orange, a.s.
15.12.2022 15.12.2022 FA-2022-198.pdf Martin Hanáček s.r.o.
15.12.2022 15.12.2022 FA-2022-199.pdf NOVA group s.r.o.
16.12.2022 16.12.2022 FA-2022-200.pdf Up dejenuer, s. r. o.
20.12.2022 20.12.2022 FA-2022-201.pdf EMI-Sabinov s.r.o.
21.12.2022 21.12.2022 FA-2022-202.pdf Recall electronics
21.12.2022 21.12.2022 FA-2022-203.pdf INFOA, s.r.o.
21.12.2022 21.12.2022 FA-2022-204.pdf ALKOMA s.r.o.
21.12.2022 21.12.2022 FA-2022-205.pdf BAL TIP Slovakia, s.r.o.
22.12.2022 22.12.2022 FA-2022-207.pdf GuR Computers
22.12.2022 22.12.2022 FA-2022-208.pdf Drogerie TETA
22.12.2022 22.12.2022 FA-2022-209.pdf BAL TIP Slovakia
22.12.2022 22.12.2022 FA-2022-206.pdf Vfamily, s.r.o.
22.12.2022 22.12.2022 FA-2022-210.pdf KOHI-MARKET SK s.r.o.
27.12.2022 27.12.2022 FA-2022-211.pdf Jakub Masaryk
27.12.2022 27.12.2022 FA-2022-212.pdf DOREAS s.r.o.
27.12.2022 27.12.2022 FA-2022-213.pdf HORNBACH, spol. s r.o.
27.12.2022 27.12.2022 FA-2022-214.pdf Up Déjeuner
30.12.2022 30.12.2022 FA-2022-215.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2022-216.pdf BVS, a.s.
16.01.2023 16.01.2023 FA-2022-217.pdf SPP, a.s.