Verejné obstarávanie

 

Výzva - zabezpečenie strážnej služby v ZSS Útulku a Nocľahárni

Výzva

Príloha č. 1 k výzve - Návrh zmluvy

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk.pdf (128085)