ROK 2017

Dátum doručenia Dátum zverejnenia Číslo faktúry Dodávateľ
20.01.2017 20.01.2017 FA-2017-1.pdf (570 kB) Mafra Slovakia a.s.
23.01.2017 23.01.2017 FA-2017-2.pdf (685,2 kB) Orange a.s.
24.01.2017 24.01.2017 FA-2017-3.pdf (601,8 kB) Stolárstvo Juriga
06.02.2017 06.02.2017 FA-2017-4.pdf (504,7 kB) PROFI V+K spol. s r.o. Skalica
08.02.2017 08.02.2017 FA-2017-5.pdf (705 kB) water a coffee s.r.o.
21.02.2017 21.02.2017 FA-2017-6.pdf (780,4 kB) Orange a.s.
21.02.2017 21.02.2017 FA-2017-7.pdf (467,5 kB) Webnode AG
24.02.2017 24.02.2017 FA-2017-8.pdf (656,9 kB) SMM s.r.o., Skalica
24.02.2017 24.02.2017 FA-2017-9.pdf (654,2 kB) SMM s.r.o., Skalica
24.02.2017 24.02.2017 FA-2017-10.pdf (641,3 kB) SMM s.r.o., Skalica
24.02.2017 24.02.2017 FA-2017-11.pdf (649,4 kB) SMM s.r.o., Skalica
28.02.2017 28.02.2017 FA-2017-12.pdf (1,1 MB) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
08.03.2017 08.03.2017 FA-2017-13.pdf (544,9 kB) PROFI V+K spol. s r.o., Skalica
09.03.2017 09.03.2017 FA-2017-14.pdf (605,5 kB) RVC Senica s.r.o.
17.03.2017 17.03.2017 FA-2017-15.pdf (572,4 kB) FNsP Skalica, a.s.
17.03.2017 17.03.2017 FA-2017-16.pdf (586,6 kB) water a coffee s.r.o.
24.03.2017 24.03.2017 FA-2017-17.pdf (687,4 kB) Orange a.s.
24.03.2017 24.03.2017 FA-2017-18.pdf (678,4 kB) SMM s.r.o., Skalica
24.03.2017 24.03.2017 FA-2017-19.pdf (690 kB) SMM s.r.o., Skalica
28.03.2017 28.03.2017 FA-2017-20.pdf (681,6 kB) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
30.03.2017 30.03.2017 FA-2017-21.pdf (571,9 kB) Asociácia vzdelávateľov v s.p. Prešov
03.04.2017 03.04.2017 FA-2017-22.pdf (641,4 kB) water a coffee s.r.o.
04.04.2017 04.04.2017 FA-2017-23.pdf (586,5 kB) ALKOMA s.r.o., Trenčín
04.04.2017 04.04.2017 FA-2017-24.pdf (678,2 kB) SMM s.r.o., Skalica
04.04.2017 04.04.2017 FA-2017-25.pdf (680 kB) SMM s.r.o., Skalica
06.04.2017 06.04.2017 FA-2017-26.pdf (505,6 kB) PROFI V+K spol. s r.o., Skalica
24.04.2017 24.04.2017 FA-2017-27.pdf (683,6 kB) Orange a.s.
24.04.2017 24.04.2017 FA-2017-28.pdf (552 kB) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava
27.04.2017 27.04.2017 FA-2017-29.pdf (562,1 kB) Asociácia odborných pracovníkov v s.s. Holíč
28.04.2017 28.04.2017 FA-2017-30.pdf (733,1 kB) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
03.05.2017 03.05.2017 FA-2017-31.pdf (462,4 kB) Vladimír Volek, Radošovce
04.05.2017 04.05.2017 FA-2017-32.pdf (503,9 kB) PROFI V+K spol. s r.o., Skalica
10.05.2017 10.05.2017 FA-2017-33.pdf (707,4 kB) SMM s.r.o., Skalica
10.05.2017 10.05.2017 FA-2017-34.pdf (671 kB) SMM s.r.o., Skalica
22.05.2017 22.05.2017 FA-2017-35.pdf (715 kB) Orange a.s.
30.05.2017 30.05.2017 FA-2017-36.pdf (1,1 MB) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
01.06.2017
 
01.06.2017 FA-2017-37.pdf (581,3 kB) Martin Hanáček
08.06.2017 08.06.2017 FA-2017-38.pdf (517,5 kB) PROFI V+K spol. s r.o., Skalica
13.06.2017 13.06.2017 FA-2017-39.pdf (580,9 kB) FNsP Skalica, a.s.
15.06.2017 15.06.2017 FA-2017-40.pdf (567,5 kB) water a coffee s.r.o., Bratislava
20.06.2017 20.06.2017 FA-2017-41.pdf (665,1 kB) Orange a.s.
20.06.2017 20.06.2017 FA-2017-42.pdf (695,8 kB) SMM s.r.o., Skalica
20.06.2017 20.06.2017 FA-2017-43.pdf (695,8 kB) SMM s.r.o., Skalica
29.06.2017 29.04.2017 FA-2017-44.pdf (650,4 kB) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
04.07.2017 04.07.2017 FA-2017-45.pdf (649,7 kB) SMM s.r.o., Skalica
04.07.2017 04.07.2017 FA-2017-46.pdf (645,6 kB) SMM s.r.o., Skalica
10.07.2017 10.07.20017 FA-2017-47.pdf (582,7 kB) PROFI V+K spol. s r.o., Skalica
13.07.2017 13.07.2017 FA-2017-48.pdf (501,1 kB) Vladimír Volek, Radošovce
26.07.2017 26.07.2017 FA-2017-49.pdf (707,5 kB) BAL TIP Slovakia, s.r.o. Skalica
26.07.2017 26.07.2017 FA-2017-50.pdf (678,3 kB) Orange a.s.
03.08.2017 03.08.2017 FA-2017-51.pdf (682,3 kB) SMM s.r.o., Skalica
03.08.2017 03.08.2017 FA-2017-52.pdf (686,2 kB) SMM s.r.o., Skalica
09.08.2017 09.08.2017 FA-2017-53.pdf (540,9 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
23.08.2017 23.08.2017 FA-2017-54.pdf (657,9 kB) Orange a.s.
28.08.2017 28.08.2017 FA-2017-55.pdf (743,6 kB) BAL TIP Slovakia, s.r.o., Skalica
05.09.2017 05.09.2017 FA-2017-56.pdf (660,5 kB) ALKOMA s.r.o., Trenčín
08.09.2017 08.09.2017 FA-2017-57.pdf (506,3 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
08.09.2017 08.09.2017 FA-2017-58.pdf (663,1 kB) SMM s.r.o., Skalica
08.09.2017 08.09.2017 FA-2017-59.pdf (667 kB) SMM s.r.o., Skalica
08.09.2017 08.09.2017 FNsP Skalica, a.s.
11.09.2017 11.09.2017 FA-2017-61.pdf (515,6 kB) Mária Macháčková, Skalica
26.09.2017 26.09.2017 FA-2017-62.pdf (703,4 kB) Orange a.s.
28.09.2017 28.09.2017 FA-2017-63.pdf (706,4 kB) BAL TIP Slovakia, s.r.o., Skalica
29.09.2017 29.09.2017 FA-2017-64.pdf (695,3 kB) KROS a.s., Žilina
03.10.2017 03.10.2017 FA-2017-65.pdf (33 kB) SMM s.r.o., Skalica
03.10.2017 03.10.2017 FA-2017-66.pdf (33,2 kB) SMM s.r.o., Skalica
05.10.2017 05.10.2017 FA-2017-67.pdf (22,9 kB) PROFI V+K spol s r.o., Skalica
11.10.2017 11.10.2017 FA-2017-68.pdf (444,2 kB) WEBNODE AG
16.10.2017 16.10.2017 FA-2017-69.pdf (501,1 kB) SND Bratislava
18.10.2017 18.10.2017 FA-2017-70.pdf (537,9 kB) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava
19.10.2017 19.10.2017 FA-2017-71.pdf (716 kB) Orange a.s.
25.10.2017 25.10.2017 FA-2017-72.pdf (552 kB) Mária Macháčková, Skalica
30.10.2017 30.10.2017 FA-2017-73.pdf (1,1 MB) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
02.11.2017 02.11.2017 FA-2017-74.pdf (528,4 kB) BOGA Partners s.r.o., Holíč
02.11.2017 02.11.2017 FA-2017-75.pdf (521,5 kB) PROFI V+K spol. s r.o., Skalica
08.11.2017 08.11.2017 FA-2017-76.pdf (28 kB) water a coffee s.r.o., Skalica
08.11.2017 08.11.2017 FA-2017-77.pdf (33,5 kB) SMM s.r.o., Skalica
08.11.2017 08.11.2018 FA-2017-78.pdf (33,1 kB) SMM s.r.o., Skalica
20.11.2017 20.11.2017 FA-2017-79.pdf (654 kB) Orange a.s.
21.11.2017 21.11.2017 FA-2017-80.pdf (29,8 kB) Martin Hanáček
24.11.2017 24.11.2017 FA-2017-81.pdf (614 kB) Stolárstvo Juriga, Kopčany
28.11.2017 28.11.2017 FA-2017-82.pdf (486 kB) SČK Senica
28.11.2017 28.11.2017 FA-2017-83.pdf (696,8 kB) Centrum pre nevidiacich a slabozrakých Slovenka n.o.
29.11.2017 29.11.2017 FA-2017-84.pdf (683,4 kB) KROS a.s., Žilina
29.11.2017 29.11.2017 FA-2017-85.pdf (699,4 kB) BAL TIP Slovakia s.r.o., Ska
04.12.2017 04.12.2017 FA-2017-86.pdf (35356) water a coffee s.r.o., Bratislava
05.12.2017 05.12.2017 FA-2018-87.pdf (24375) PROFI V+K spol. s r.o., Skalica
08.12.2017 08.12.2017 FA-2017-88.pdf (31519) water a coffee s.r.o., Bratislava
14.12.2017 14.12.2017 FA-2017-89.pdf (680,2 kB) SMM s.r.o., Skalica
14.12.2017 14.12.2017 FA-2017-90.pdf (674,9 kB) SMM s.r.o., Skalica
14.12.2017 14.12.2017 FA-2017-91.pdf (664,3 kB) SMM s.r.o., Skalica
14.12.2017 14.12.2017 FA-2017-92.pdf (666,6 kB) SMM s.r.o., Skalica
18.12.2017 18.12.2017 Fa-2017-93.pdf (564,1 kB) FNsP Skalica a.s.
21.12.2017 21.12.2017 FA-2017-94.pdf (648,6 kB) Orange a.s.
22.12.2017 22.12.2017 FA-2017-95.pdf (578,3 kB) BOGA Partners s.r.o., Holíč
22.12.2017 22.12.2017 FA-2017-96.pdf (675,3 kB) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
28.12.2017 28.12.2017 FA-2017-97.pdf (539,7 kB) RAMIVO spol. s r.o., Radošovce
29.12.2017 29.12.2017 FA-2017-98.pdf (521,5 kB) PROFI V+K spol. s r.o., Skalica
29.12.2017 29.12.2017 FA-2017-99.pdf (554,9 kB) LOVI s.r.o., Skalica