ROK 2019

Dátum
doručenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo 
faktúry
Dodávateľ
 
23.01.2019 23.01.2019 FA-2019-1.pdf (26297) MAFRA Slovakia, a.s.
25.01.2019 28.01.2019 FA-2019-2.pdf (70734) Orange Slovensko, a.s.
06.02.2019 06.02.2019 FA-2019-3.pdf (26949) MAJA SR s.r.o, Skalica
15.02.2019 15.02.2019 FA-2019-4.pdf (63697) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
18.02.2019 18.02.2019 FA-2019-5.pdf (33376) SMM, s.r.o., Skalica
18.02.2019 18.02.2019 FA-2019-6.pdf (33067) SMM, s.r.o., Skalica
21.02.2019 21.02.2019 FA-2019-7.pdf (69932) Orange Slovensko, a.s.
05.03.2019 05.03.2019 FA-2019-8.pdf (26832) Dolphin Slovakia, s.r.o.
08.03.2019 08.03.2019 FA-2019-9.pdf (33175) Tibor Jacko, Trenčín
08.03.2019 08.03.2019 FA-2019-10.pdf (33174) SMM, s.r.o., Skalica
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-11.pdf (27869) RVC Senica s.r.o.
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-12.pdf (33305) SMM, s.r.o., Skalica
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-13.pdf (33169) SMM, s.r.o., Skalica
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-14.pdf (27347) MAJA SR s.r.o, Skalica
21.03.2019 21.03.2019 FA-2019-15.pdf (40545) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
22.03.2019 22.03.2019 FA-2019-16.pdf (32002) Up Slovensko, s.r.o.,
Bratislava
26.03.2019 26.03.2019 FA-2019-17.pdf (68155) Orange Slovensko, a.s.
26.03.2019 26.03.2019 FA-2019-18.pdf (34907) SMM, s.r.o., Skalica
26.03.2019 26.03.2019 FA-2019-19.pdf (31309) SMM, s.r.o., Skalica
04.04.2019 04.04.2019 FA-2019-20.pdf (22558) Dolphin Slovakia, s.r.o.
08.04.2019 08.04.2019 FA-2019-21.pdf (33218) SMM, s.r.o., Skalica
08.04.2019 08.04.2019 FA-2019-22.pdf (32323) SMM, s.r.o., Skalica
08.04.2019 08.04.2019 FA-2019-23.pdf (26426) MAJA SR s.r.o., Skalica