ROK 2019

Dátum
doručenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo 
faktúry
Dodávateľ
 
23.01.2019 23.01.2019 FA-2019-1 Mafra Slovakia a.s.
25.01.2019 25.01.2019 FA-2019-2 Orange Slovensko, a.s.
06.02.2019 06.02.2019 FA-2019-3 MAJA SR s.r.o., Skalica
15.02.2019 15.02.2019 FA-2019-4 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
18.02.2019 18.02.2019 FA-2019-5 SMM, s.r.o., Skalica
18.02.2019 18.02.2019 FA-2019-6 SMM, s.r.o., Skalica
21.02.2019 21.02.2019 FA-2019-7 Orange Slovensko, a.s.
05.03.2019 05.03.2019 FA-2019-8 Dolphin Slovakia, s.r.o.
08.03.2019 08.03.2019 FA-2019-9 Tibor Jacko, Trenčín
08.03.2019 08.03.2019 FA-2019-10 SMM, s.r.o., Skalica
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-11 RVC Senica, s.r.o.
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-12 SMM, s.r.o., Skalica
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-13 SMM, s.r.o., Skalica
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-14 MAJA SR s.r.o., Skalica
21.03.2019 21.03.2019 FA-2019-15 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
22.03.2019 22.03.2019 FA-2019-16 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava
26.03.2019 26.03.2019 FA-2019-17 Orange Slovensko, a.s.
26.03.2019 26.03.2019 FA-2019-18 SMM, s.r.o., Skalica
26.03.2019 26.03.2019 FA-2019-19 SMM, s.r.o., Skalica
04.04.2019 05.04.2019 FA-2019-20 Dolphin Slovakia, s.r.o.
08.04.2019 08.04.2019 FA-2019-21 SMM, s.r.o., Skalica
08.04.2019 08.04.2019 FA-2019-22 SMM, s.r.o., Skalica
08.04.2019 08.04.2019 FA-2019-23 MAJA SR s.r.o., Skalica
25.04.2019 25.04.2019 FA-2019-24 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
26.04.2019 26.04.2019 FA-2019-25 Orange Slovensko, a.s.
26.04.2019 26.04.2019 FA-2019-26 Asociácia vzdel. v soc.práci, Prešov
29.04.2019 29.04.2019 FA-2019-27 ALKOMA s.r.o., Trenčín
06.05.2019 06.05.2019 FA-2019-28 Dolphin Slovakia, s.r.o.
07.05.2019 07.05.2019 FA-2019-29 MAJA SR s.r.o., Skalica
10.05.2019 10.05.2019 FA-2019-30 SMM, s.r.o., Skalica
10.05.2019 10.05.2019 FA-2019-31 SMM, s.r.o., Skalica
20.05.2019 20.05.2019 FA-2019-32 Orange Slovensko, a.s.
21.05.2019 21.05.2019 FA-2019-33 ALKOMA s.r.o., Trenčín
23.05.2019 23.05.2019 FA-2019-34 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
30.05.2019 30.05.2019 FA-2019-35 BG BUS s.r.o., Kúty
05.06.2019 05.06.2019 FA-2019-36 MAJA SR s.r.o., Skalica
07.06.2019 07.06.2019 FA-2019-37 FNsP Skalica, a.s., Skalica
12.06.2019 12.06.2019 FA-2019-38 SMM, s.r.o., Skalica
12.06.2019 12.06.2019 FA-2019-39 SMM, s.r.o., Skalica
12.06.2019 12.06.2019 FA-2019-40 SMM, s.r.o., Skalica
21.06.2019 21.06.2019 FA-2019-41 Orange Slovensko, a.s.
24.06.2019 24.06.2019 FA-2019-42 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
04.07.2019 04.07.2019 FA-2019-43 MAJA SR s.r.o., Skalica
04.07.2019 04.07.2019 FA-2019-44 Dolphin Slovakia, s.r.o.
12.07.2019 12.07.2019 FA-2019-45 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava
15.07.2019 15.07.2019 FA-2019-46 SMM, s.r.o., Skalica
15.07.2019 15.07.2019 FA-2019-47 SMM, s.r.o., Skalica
23.07.2019 23.07.2019 FA-2019-48 Orange Slovensko, a.s.
24.07.2019 24.07.2019 FA-2019-49 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
25.07.2019 25.07.2019 FA-2019-50 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava
05.08.2019 05.08.2019 FA-2019-51 Dolphin Slovakia, s.r.o.
09.08.2019 09.08.2019 FA-2019-52 SMM, s.r.o., Skalica
09.08.2019 09.08.2019 FA-2019-53 SMM, s.r.o., Skalica
09.08.2019 09.08.2019 FA-2019-54 MAJA SR s.r.o., Skalica
20.08.2019 20.08.2019 FA-2019-55 Orange Slovensko, a.s.
23.08.2019 23.08.2019 FA-2019-56 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
09.09.2019 09.09.2019 FA-2019-57 MAJA SR s.r.o., Skalica
12.09.2019 12.09.2019 FA-2019-58 SMM, s.r.o., Skalica
12.09.2019 12.09.2019 FA-2019-59 SMM, s.r.o., Skalica
18.09.2019 18.09.2019 FA-2019-60 NOVA Nábytok
24.09.2019 24.09.2019 FA-2019-61 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
24.09.2019 24.09.2019 FA-2019-62 KROS a.s., Žilina
26.09.2019 26.09.2019 FA-2019-63 Orange Slovensko, a.s.
26.09.2019 26.09.2019 FA-2019-64 SMM, s.r.o., Skalica
08.10.2019 08.10.2019 FA-2019-65 MAJA SR s.r.o., Skalica
08.10.2019 08.10.2019 FA-2019-66 Dolphin Slovakia, s.r.o.
11.10.2019 11.10.2019 FA-2019-67 SMM, s.r.o., Skalica
11.10.2019 11.10.2019 FA-2019-68 SMM, s.r.o., Skalica
23.10.2019 23.10.2019 FA-2019-69 RIKBA spol. s.r.o., Skalica
24.10.2019 24.10.2019 FA-2019-70 Dolphin Central Europe, s.r.o.
24.10.2019 24.10.2019 FA-2019-71 Orange Slovensko, a.s.
24.10.2019 24.10.2019 FA-2019-72 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
06.11.2019 06.11.2019 FA-2019-73 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava
06.11.2019 06.11.2019 FA-2019-74 KROS a.s., Žilina
08.11.2019 08.11.2019 FA-2019-75 SMM, s.r.o., Skalica
08.11.2019 08.11.2019 FA-2019-76 SMM, s.r.o., Skalica
08.11.2019 08.11.2019 FA-2019-77 MAJA SR, s.r.o., Skalica
19.11.2019 19.11.2019 FA-2019-78 Orange Slovensko, a.s.
26.11.2019 26.11.2019 FA-2019-79 BG BUS s.r.o., Kúty
26.11.2019 26.11.2019 FA-2019-80 Divadlo J.Palárika, Trnava
27.11.2019 27.11.2019 FA-2019-81 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
09.12.2019 09.12.2019 FA-2019-82 MAJA SR, s.r.o., Skalica
09.12.2019 09.12.2019 FA-2019-83 SMM, s.r.o., Skalica
09.12.2019 09.12.2019 FA-2019-84 SMM, s.r.o., Skalica
17.12.2019 17.12.2019 FA-2019-85 LOVI s.r.o., Skalica
17.12.2019 17.12.2019 FA-2019-86 BAL TIP Slovakia, s.r.o.
19.12.2019 19.12.2019 FA-2019-87 SMM, s.r.o., Skalica
19.12.2019 19.12.2019 FA-2019-88 SMM, s.r.o., Skalica
19.12.2019 19.12.2019 FA-2019-89 TESCO STORES SR, a.s., Skalica
20.12.2019 20.12.2019 FA-2019-90 Orange Slovensko, a.s.
30.12.2019 30.12.2019 FA-2019-91 Recall electronics, Skalica
30.12.2019 30.12.2019 FA-2019-92 MAJA SR, s.r.o., Skalica
30.12.2019 30.12.2019 FA-2019-93 RAMIVO spol. s r.o., Radošovce
30.12.2019 30.12.2019 FA-2019-94 Webnode AG
31.12.2019 31.12.2019 FA-2019-95 Dolphin Central Europe, s.r.o.