ROK 2019

Dátum
doručenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo 
faktúry
Dodávateľ
 
23.01.2019 23.01.2019 FA-2019-1.pdf (26297) MAFRA Slovakia, a.s.
25.01.2019 28.01.2019 FA-2019-2.pdf (70734) Orange Slovensko, a.s.
06.02.2019 06.02.2019 FA-2019-3.pdf (26949) MAJA SR s.r.o, Skalica
15.02.2019 15.02.2019 FA-2019-4.pdf (63697) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
18.02.2019 18.02.2019 FA-2019-5.pdf (33376) SMM, s.r.o., Skalica
18.02.2019 18.02.2019 FA-2019-6.pdf (33067) SMM, s.r.o., Skalica
21.02.2019 21.02.2019 FA-2019-7.pdf (69932) Orange Slovensko, a.s.
05.03.2019 05.03.2019 FA-2019-8.pdf (26832) Dolphin Slovakia, s.r.o.
08.03.2019 08.03.2019 FA-2019-9.pdf (33175) Tibor Jacko, Trenčín
08.03.2019 08.03.2019 FA-2019-10.pdf (33174) SMM, s.r.o., Skalica
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-11.pdf (27869) RVC Senica s.r.o.
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-12.pdf (33305) SMM, s.r.o., Skalica
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-13.pdf (33169) SMM, s.r.o., Skalica
11.03.2019 11.03.2019 FA-2019-14.pdf (27347) MAJA SR s.r.o, Skalica
21.03.2019 21.03.2019 FA-2019-15.pdf (40545) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
22.03.2019 22.03.2019 FA-2019-16.pdf (32002) Up Slovensko, s.r.o.,
Bratislava
26.03.2019 26.03.2019 FA-2019-17.pdf (68155) Orange Slovensko, a.s.
26.03.2019 26.03.2019 FA-2019-18.pdf (34907) SMM, s.r.o., Skalica
26.03.2019 26.03.2019 FA-2019-19.pdf (31309) SMM, s.r.o., Skalica
04.04.2019 04.04.2019 FA-2019-20.pdf (22558) Dolphin Slovakia, s.r.o.
08.04.2019 08.04.2019 FA-2019-21.pdf (33218) SMM, s.r.o., Skalica
08.04.2019 08.04.2019 FA-2019-22.pdf (32323) SMM, s.r.o., Skalica
08.04.2019 08.04.2019 FA-2019-23.pdf (26426) MAJA SR s.r.o., Skalica
25.04.2019 25.04.2019 FA-2019-24.pdf (41320) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
26.04.2019 26.04.2019 FA-2019-25.pdf (47593) Orange Slovensko, a.s.
26.04.2019 26.04.2019 FA-2019-26.pdf (25528) Asociácia vzdeľ. v soc. práci IESP Fil.fakulta PU - Prešov
29.04.2019 29.04.2019 FA-2019-27.pdf (36153) ALKOMA s.r.o., Trenčín
06.05.2019 06.05.2019 FA-2019-28.pdf (25017) Dolphin Slovakia, s.r.o.
07.05.2019 07.05.2019 FA-2019-29.pdf (26812) MAJA SR s.r.o., Skalica
10.05.2019 10.05.2019 FA-2019-30.pdf (33268) SMM, s.r.o., Skalica
10.05.2019 10.05.2019 FA-2019-31.pdf (34291) SMM, s.r.o., Skalica
20.05.2019 20.05.2019 FA-2019-32.pdf (66199) Orange Slovensko, a.s.
21.05.2019 21.05.2019 FA-2019-33.pdf (37444) ALKOMA s.r.o., Trenčín
23.05.2019 23.05.2019 FA-2019-34.pdf (40525) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
30.05.2019 30.05.2019 FA-2019-35.pdf (20420) BG BUS s.r.o., Kúty
05.06.2019 05.06.2019 FA-2019-36.pdf (28114) MAJA SR s.r.o., Skalica
07.06.2019 07.06.2019 FA-2019-37.pdf (26117) FNsP Skalica, a.s.
12.06.2019 12.06.2019 FA-2019-38.pdf (33678) SMM, s.r.o., Skalica
12.06.2019 12.06.2019 FA-2019-39.pdf (33131) SMM, s.r.o., Skalica
12.06.2019 12.06.2019 FA-2019-40.pdf (32368) SMM, s.r.o., Skalica
21.06.2019 21.06.2019 FA-2019-41.pdf (65350) Orange Slovensko, a.s.
24.06.2019 24.06.2019 FA-2019-42.pdf (41072) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
04.07.2019 15.07.2019 FA-2019-43.pdf (27577) MAJA SR s.r.o., Skalica
04.07.2019 15.07.2019 FA-2019-44.pdf (34189) Dolphin Slovakia, s.r.o.
12.07.2019 15.07.2019 FA-2019-45.pdf (34049) Up Slovensko, s.r.o.,
Bratislava
15.07.2019 15.07.2019 FA-2019-46.pdf (33518) SMM, s.r.o., Skalica
15.07.2019 16.07.2019 FA-2019-47.pdf (32847) SMM, s.r.o., Skalica
23.07.2019 23.07.2019 FA-2019-48.pdf (66882) Orange Slovensko, a.s.
24.07.2019 24.07.2019 FA-2019-49.pdf (40441) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
25.07.2019 25.07.2019 FA-2019-50.pdf (26641) Up Slovensko, s.r.o.,
Bratislava
05.08.2019 05.08.2019 FA-2019-51.pdf (28335) Dolphin Slovakia, s.r.o.
09.08.2019 09.08.2019 FA-2019-52.pdf (33253) SMM, s.r.o., Skalica
09.08.2019 09.08.2019 FA-2019-53.pdf (33258) SMM, s.r.o., Skalica
09.08.2019 09.08.2019 FA-2019-54.pdf (28837) MAJA SR s.r.o., Skalica
20.08.2019 20.08.2019 FA-2019-55.pdf (67809) Orange Slovensko, a.s.
23.08.2019 23.08.2019 FA-2019-56.pdf (44649) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
09.09.2019 09.09.2019 FA-2019-57.pdf (27048) MAJA SR s.r.o., Skalica
12.09.2019 12.09.2019 FA-2019-58.pdf (34015) SMM, s.r.o., Skalica
12.09.2019 12.09.2019 FA-2019-59.pdf (33004) SMM, s.r.o., Skalica
18.09.2019 18.09.2019 FA-2019-60.pdf (53707) Nábytok NOVA, Skalica
24.09.2019 24.09.2019 FA-2019-61.pdf (40836) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
24.09.2019 24.09.2019 FA-2019-62.pdf (27200) KROS a.s., Žilina
26.09.2019 26.09.2019 FA-2019-63.pdf (64266) Orange Slovensko, a.s.
26.09.2019 26.09.2019 FA-2019-64.pdf (34580) SMM, s.r.o., Skalica
08.10.2019 08.10.2019 FA-2019-65.pdf (27146) MAJA SR s.r.o., Skalica
08.10.2019 10.10.2019 FA-2019-66.pdf (32824) Dolphin Slovakia, s.r.o.
11.10.2019 14.10.2019 FA-2019-67.pdf (33486) SMM, s.r.o., Skalica
11.10.2019 14.10.2019 FA-2019-68.pdf (32530) SMM, s.r.o., Skalica
23.10.2019 23.10.2019 FA-2019-69.pdf (26427) RIKBA spol. s r.o.
24.10.2019 24.10.2019 FA-2019-70.pdf (29126) Dolphin Central Europe, s.r.o.
24.10.2019 24.10.2019 FA-2019-71.pdf (66720) Orange Slovensko, a.s.
24.10.2019 24.10.2019 FA-2019-72.pdf (42437) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
06.11.2019 06.11.2019 FA-2019-73.pdf (33014) Up Slovensko, s.r.o., Bratislava
06.11.2019 06.11.2019 FA-2019-74.pdf (59334) KROS a.s., Žilina
08.11.2019 08.11.2019 FA-2019-75.pdf (33006) SMM, s.r.o., Skalica
08.11.2019 08.11.2019 FA-2019-76.pdf (33323) SMM, s.r.o., Skalica
08.11.2019 08.11.2019 FA-2019-77.pdf (27128) MAJA SR s.r.o., Skalica
19.11.2019 19.11.2019 FA-2019-78.pdf (64469) Orange Slovensko, a.s.
26.11.2019 26.11.2019 FA-2019-79.pdf (21028) BG BUS s.r.o., Kúty
26.11.2019 26.11.2019 FA-2019-80.pdf (24234) Divadlo Jána Palárika v Trnave
27.11.2019 27.11.2019 FA-2019-81.pdf (43090) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
09.12.2019 09.12.2019 FA-2019-82.pdf (27317) MAJA SR s.r.o., Skalica
09.12.2019 09.12.2019 FA-2019-83.pdf (36829) SMM, s.r.o., Skalica
09.12.2019 09.12.2019 FA-2019-84.pdf (36186) SMM, s.r.o., Skalica
17.12.2019 17.12.2019 FA-2019-85.pdf (24738) LOVI s.r.o., Skalica
17.12.2019 17.12.2019 FA-2019-86.pdf (42126) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
19.12.2019 19.12.2019 FA-2019-87.pdf (34312) SMM, s.r.o., Skalica
19.12.2019 19.12.2019 FA-2019-88.pdf (33956) SMM, s.r.o., Skalica
19.12.2019 19.12.2019 FA-2019-89.pdf (36896) TESCO STORES SR, a.s., Skalica
20.12.2019 20.12.2019 FA-2019-90.pdf (66222) Orange Slovensko, a.s.
30.12.2019 30.12.2019 FA-2019-91.pdf (19470) Recall electronics, Skalica
30.12.2019 30.12.2019 FA-2019-92.pdf (25072) MAJA SR s.r.o., Skalica
30.12.2019 30.12.2019 FA-2019-93.pdf (25720) RAMIVO spol. s r.o., Radošovce
30.12.2019 30.12.2019 FA-2019-94.pdf (18772) Webnode
31.12.2019 31.12.2019 FA-2019-95.pdf (25069) Dolphin Central Europe, s.r.o.