ROK 2019

Dátum
doručenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo 
faktúry
Dodávateľ
 
23.01.2019 23.01.2019 FA-2019-1.pdf (26297) MAFRA Slovakia, a.s.
25.01.2019 28.01.2019 FA-2019-2.pdf (70734) Orange Slovensko, a.s.
06.02.2019 06.02.2019 FA-2019-3.pdf (26949) MAJA SR s.r.o, Skalica
15.02.2019 15.02.2019 FA-2019-4.pdf (63697) BAL TIP Slovakia, s.r.o.