ROK 2018

Dátum doručenia Dátum zverejnenia Číslo faktúry Dodávateľ
22.01.2018 24.01.2018 FA-2018-1.pdf (557645) PhDr. Hudečková
24.01.2018 24.01.2018 FA-2018-2.pdf (70062) Orange a.s.
24.01.2018 24.01.2018 FA-2018-3.pdf (595497) MAFRA Slovakia, a.s.
05.02.2018 06.02.2018 FA-2018-4.pdf (25836) PROFI V+K spol. s r.o. Skalica
09.02.2018 09.02.2018 FA-2018-5.pdf (33296) SMM,s.r.o., Skalica
09.02.2018 09.02.2018 FA-2018-6.pdf (32251) SMM,s.r.o., Skalica
15.02.2018 15.02.2018 FA-2018-7.pdf (24850) Asociácia vzdeľ. v soc. práci, IEaSP Fil.fakulta PU - Prešov
19.02.2018 19.02.2018 FA-2018-8.pdf (25282) FNsP Skalica, a.s.
19.02.2018 19.02.2018 FA-2018-9.pdf (35319) Tabita - IKSS s.r.o.
21.02.2017 21.02.2017 FA-2018-10.pdf (67316) Orange a.s.
22.02.2018 22.02.2018 FA-2018-11.pdf (29532) Michal Vlčej-PATRINO, Mokrý Háj
27.02.2018 27.02.2018 FA-2018-12.pdf (40230) BAL TIP Slovakia s.r.o.,  Skalica
27.02.2018 27.02.2018 FA-2018-13.pdf (28326) SMM,s.r.o., Skalica
27.02.2018 27.02.2018 FA-2018-14.pdf (29105) SMM,s.r.o., Skalica
02.03.2018 02.03.2018 FA-2018-15.pdf (25867) water a coffee, s.r.o., Bratislava
06.03.2018 07.03.2018 FA-2018-16.pdf (23618) PROFI V+K spol. s r.o. Skalica
06.03.2018 07.03.2018 FA-2018-17.pdf (29742) RVC Senica s.r.o.
09.03.2018 09.03.2018 FA-2018-18.pdf (32928) SMM,s.r.o., Skalica
09.03.2018 09.03.2018 FA-2018-19.pdf (35143) SMM,s.r.o., Skalica
26.03.2018 26.03.2018 FA-2018-20.pdf (65008) Orange a.s.
28.03.2018 28.03.2018 FA-2018-21.pdf (39681) BAL TIP Slovakia s.r.o.,  Skalica
10.04.2018 10.04.2018 FA-2018-22.pdf (26204) MAJA SR s.r.o., Skalica
12.04.2018 12.04.2018 FA-2018-23.pdf (32735) SMM,s.r.o., Skalica
12.04.2018 12.04.2018 FA-2018-24.pdf (34597) SMM,s.r.o., Skalica
20.04.2018 20.04.2018 FA-2018-25.pdf (67270) Orange a.s.
20.04.2018 20.04.2018 FA-2018-26.pdf (27087) Up Slovensko, s.r.o., Bratislava
25.04.2018 25.04.2018 FA-2018-27.pdf (43685) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
02.05.2018 02.05.2018 FA-2018-28.pdf (23127) OZ Akad.vzdel. a výskumu v soc.službách, Holíč
04.05.2018 04.05.2018 FA-2018-29.pdf (27804) MAJA SR s.r.o., Skalica
09.05.2018 09.05.2018 FA-2018-30.pdf (28653) B2B Partner s.r.o., Bratislava
11.05.2018 11.05.2018 FA-2018-31.pdf (33102) SMM,s.r.o., Skalica
11.05.2018 11.05.2018 FA-2018-32.pdf (35018) SMM,s.r.o., Skalica
15.05.2018 15.05.2018 FA-2018-33.pdf (40282) Tabita - IKSS s.r.o.
22.05.2018 22.05.2018 FA-2018-34.pdf (32539) SMM,s.r.o., Skalica
22.05.2018 22.05.2018 FA-2018-35.pdf (68566) Orange a.s.
28.05.2018 28.05.2018 FA-2018-36.pdf (41191) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
29.05.2018 29.05.2018 FA-2018-37.pdf (25845) Mária Macháčková, Skalica
29.05.2018 29.05.2018 FA-2018-38.pdf (30812) SMM, s.r.o., Skalica
30.05.2018 30.05.2018 FA-2018-39.pdf (41199) ALKOMA s.r.o., Trenčín
05.06.2018 05.06.2018 FA-2018-40.pdf (26064) MAJA SR s.r.o., Skalica
15.06.2018 15.06.2018 FA-2018-41.pdf (34095) SMM,s.r.o., Skalica
15.06.2018 15.06.2018 FA-2018-42.pdf (33133) SMM,s.r.o., Skalica
15.06.2018 15.06.2018 FA-2018-43.pdf (33724) SMM,s.r.o., Skalica
20.06.2018 20.06.2018 FA-2018-44.pdf (35785) Tabita - IKSS s.r.o. 
21.06.2018 21.06.2018 FA-2018-45.pdf (67087) Orange a.s.
27.06.2018 27.06.2018 FA-2018-46.pdf (39789) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
03.07.2018 04.07.2018 FA-2018-47.pdf (26514) MAJA SR s.r.o., Skalica
03.07.2018 04.07.2018 FA-2018-48.pdf (22175) BOGA PARTNERS, s.r.o., Holíč
06.07.2018 06.07.2018 FA-2018-49.pdf (37511) Dolphin Slovakia, s.r.o. Ivanka pri Dunaji
10.07.2018 10.07.2018 FA-2018-50.pdf (33197) SMM,s.r.o., Skalica
10.07.2018 10.07.2018 FA-2018-51.pdf (33745) SMM,s.r.o., Skalica
11.07.2018 11.07.2018 FA-2018-52.pdf (29259) Dolphin Slovakia, s.r.o. Ivanka pri Dunaji
25.07.2018 25.07.2018 FA-2018-53.pdf (68360) Orange a.s.
01.08.2018 01.08.2018 FA-2018-54.pdf (40649) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
03.08.2018 03.08.2018 FA-2018-55.pdf (27497) MAJA SR s.r.o., Skalica
15.08.2018 15.08.2018 FA-2018-56.pdf (36457) Tabita - IKSS s.r.o.
21.08.2018 21.08.2018 FA-2018-57.pdf (35411) SMM,s.r.o., Skalica
21.08.2018 21.08.2018 FA-2018-58.pdf (33464) SMM,s.r.o., Skalica
21.08.2018 21.08.2018 FA-2018-59.pdf (65901) Orange a.s.
23.08.2018 23.08.2018 FA-2018-60.pdf (40093) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
10.09.2018 10.09.2018 FA-2018-61.pdf (26980) MAJA SR s.r.o., Skalica
11.09.2018 11.09.2018 FA-2018-62.pdf (39303) ALKOMA s.r.o., Trenčín
13.09.2018 13.09.2018 FA-2018-63.pdf (33548) SMM, s.r.o., Skalica
13.09.2018 13.09.2018 FA-2018-64.pdf (33207) SMM, s.r.o., Skalica
24.09.2018 24.09.2018 FA-2018-65.pdf (67588) Orange a.s.
24.09.2018 24.09.2018 FA-2018-66.pdf (52847) GUR computers, Skalica
26.09.2018 26.09.2018 FA-2018-67.pdf (41336) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
28.09.2018 28.09.2018 FA-2018-68.pdf (28627) KROS a.s., Žilina
01.10.2018 01.10.2018 FA-2018-69.pdf (22345) Dolphin Slovakia, s.r.o., Ivanka pri Dunaji
01.10.2018 01.10.2018 FA-2018-70.pdf (26912) Asociácia odb. pracovníkov sociálnych služieb OZ, Holíč
02.10.2018 02.10.2018 FA-2018-71.pdf (23073) BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč
05.10.2018 05.10.2018 FA-2018-72.pdf (33581) SMM, s.r.o., Skalica
05.10.2018 05.10.2018 FA-2018-73.pdf (33313) SMM, s.r.o., Skalica
05.10.2018 05.10.2018 FA-2018-74.pdf (27090) MAJA SR s.r.o., Skalica
10.10.2018 10.10.2018 FA-2018-75.pdf (31012) VM corporation s.r.o., Slovenská Ľupča
16.10.2018 16.10.2018 FA-2018-76.pdf (30586) Up Slovensko, s.r.o., Bratislava
24.10.2018 24.10.2018 FA-2018-77.pdf (40593) BAL TIP Slovakia, s.r.o., Skalica
26.10.2018 26.10.2018 FA-2018-78.pdf (64545) Orange a.s.
19.10.2018 26.10.2018 FA-2018-79.pdf (54424) CZEMAG a.s., Třinec
07.11.2018 07.11.2018 FA-2018-80.pdf (23578) Dolphin Slovakia, s.r.o., Ivanka pri Dunaji
07.11.2018 07.11.2018 FA-2018-81.pdf (24942) SND, Bratislava
07.11.2018 07.11.2018 FA-2018-82.pdf (24979) SND, Bratislava
08.11.2018 08.11.2018 FA-2018-83.pdf (33319) SMM, s.r.o., Skalica
08.11.2018 08.11.2018 FA-2018-84.pdf (33158) SMM, s.r.o., Skalica
08.11.2018 08.11.2018 FA-2018-85.pdf (26543) MAJA SR s.r.o., Skalica
21.11.2018 21.11.2018 FA-2018-86.pdf (63713) Orange a.s.
29.11.2018 29.11.2018 FA-2018-87.pdf (42515) BAL TIP Slovakia, s.r.o., Skalica
03.12.2018 03.12.2018 FA-2018-88.pdf (30673) Martin Hanáček
03.12.2018 03.12.2018 FA-2018-89.pdf (31213) Martin Hanáček
06.12.2018 06.12.2018 FA-2018-90.pdf (25960) MAJA SR s.r.o., Skalica
06.12.2018 06.12.2018 FA-2018-91.pdf (33305) SMM, s.r.o., Skalica
06.12.2018 06.12.2018 FA-2018-92.pdf (32901) SMM, s.r.o., Skalica
10.12.2018 10.12.2018 FA-2018-93.pdf (28085) Kros a.s., Žilina
17.12.2018 17.12.2018 FA-2018-94.pdf (26338) RIKBA spol. s r.o.
20.12.2018 20.12.2018 FA-2018-95.pdf (59227) BAL TIP Slovakia, s.r.o., Skalica
20.12.2018 20.12.2018 FA-2018-96.pdf (61777) Orange a.s.
21.12.2018 21.12.2018 FA-2018-97.pdf (19652) Recall electronics
21.12.2018 21.12.2018 FA-2018-98.pdf (32947) SMM, s.r.o., Skalica
21.12.2018 21.12.2018 FA-2018-99.pdf (32937) SMM, s.r.o., Skalica
21.12.2018 21.12.2018 FA-2018-100.pdf (25096) BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč
27.12.2018 27.12.2018 FA-2018-101.pdf (27133) MAJA SR s.r.o., Skalica
28.12.2018 28.12.2018 FA-2018-102.pdf (26380) LOVI s.r.o., Skalica
28.12.2018 28.12.2018 FA-2018-103.pdf (19225) Recall electronics
28.12.2018 28.12.2018 FA-2018-104.pdf (24097) RAMIVO spol. s r.o., Radošovce
31.12.2018 31.12.2018 FA-2018-105.pdf (27096) Dolphin Slovakia, s.r.o., Ivanka pri Dunaji