ROK 2018

Dátum doručenia Dátum zverejnenia Číslo faktúry Dodávateľ
22.01.2018 24.01.2018 FA-2018-1.pdf (557645) PhDr. Hudečková
24.01.2018 24.01.2018 FA-2018-2.pdf (70062) Orange a.s.
24.01.2018 24.01.2018 FA-2018-3.pdf (595497) MAFRA Slovakia, a.s.
05.02.2018 06.02.2018 FA-2018-4.pdf (25836) PROFI V+K spol. s r.o. Skalica
09.02.2018 09.02.2018 FA-2018-5.pdf (33296) SMM,s.r.o., Skalica
09.02.2018 09.02.2018 FA-2018-6.pdf (32251) SMM,s.r.o., Skalica
15.02.2018 15.02.2018 FA-2018-7.pdf (24850) Asociácia vzdeľ. v soc. práci, IEaSP Fil.fakulta PU - Prešov
19.02.2018 19.02.2018 FA-2018-8.pdf (25282) FNsP Skalica, a.s.
19.02.2018 19.02.2018 FA-2018-9.pdf (35319) Tabita - IKSS s.r.o.
21.02.2017 21.02.2017 FA-2018-10.pdf (67316) Orange a.s.
22.02.2018 22.02.2018 FA-2018-11.pdf (29532) Michal Vlčej-PATRINO, Mokrý Háj
27.02.2018 27.02.2018 FA-2018-12.pdf (40230) BAL TIP Slovakia s.r.o.,  Skalica
27.02.2018 27.02.2018 FA-2018-13.pdf (28326) SMM,s.r.o., Skalica
27.02.2018 27.02.2018 FA-2018-14.pdf (29105) SMM,s.r.o., Skalica
02.03.2018 02.03.2018 FA-2018-15.pdf (25867) water a coffee, s.r.o., Bratislava
06.03.2018 07.03.2018 FA-2018-16.pdf (23618) PROFI V+K spol. s r.o. Skalica
06.03.2018 07.03.2018 FA-2018-17.pdf (29742) RVC Senica s.r.o.
09.03.2018 09.03.2018 FA-2018-18.pdf (32928) SMM,s.r.o., Skalica
09.03.2018 09.03.2018 FA-2018-19.pdf (35143) SMM,s.r.o., Skalica
26.03.2018 26.03.2018 FA-2018-20.pdf (65008) Orange a.s.
28.03.2018 28.03.2018 FA-2018-21.pdf (39681) BAL TIP Slovakia s.r.o.,  Skalica
10.04.2018 10.04.2018 FA-2018-22.pdf (26204) MAJA SR s.r.o., Skalica
12.04.2018 12.04.2018 FA-2018-23.pdf (32735) SMM,s.r.o., Skalica
12.04.2018 12.04.2018 FA-2018-24.pdf (34597) SMM,s.r.o., Skalica
20.04.2018 20.04.2018 FA-2018-25.pdf (67270) Orange a.s.
20.04.2018 20.04.2018 FA-2018-26.pdf (27087) Up Slovensko, s.r.o., Bratislava
25.04.2018 25.04.2018 FA-2018-27.pdf (43685) BAL TIP Slovakia s.r.o., Skalica
02.05.2018 02.05.2018 FA-2018-28.pdf (23127) OZ Akad.vzdel. a výskumu v soc.službách, Holíč
04.05.2018 04.05.2018 FA-2018-29.pdf (27804) MAJA SR s.r.o., Skalica
09.05.2018 09.05.2018 FA-2018-30.pdf (28653) B2B Partner s.r.o., Bratislava
11.05.2018 11.05.2018 FA-2018-31.pdf (33102) SMM,s.r.o., Skalica
11.05.2018 11.05.2018 FA-2018-32.pdf (35018) SMM,s.r.o., Skalica
15.05.2018 15.05.2018 FA-2018-33.pdf (40282) Tabita - IKSS s.r.o.