Za finančnú, materiálnu a morálnu pomoc úprimne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu:

APROXIMA Skalica

Cinemax Skalica

COOP Jednota Senica

ČSOB Leasing Bratislava

DM Drogerie markt, s.r.o.

LARK s.r.o. a Reštaurácia Srdiečko

Farský úrad Skalica

Mesto SKALICA

Občianske združenie  Záhorí. Sk

OZ KVARTETO

PROTHERM PRODUCTION s.r.o.

ETC centrum Skalica

a

všetkým nemenovaným  darcom a dobrovoľníkom

s veľkým srdcom