Za finančnú, materiálnu a morálnu pomoc úprimne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu:

APROXIMA Skalica

Cinemax Skalica

COOP Jednota Senica

KAFÉ KNIŽNICA, Skalica 

DM Drogerie markt, s.r.o.

LARK s.r.o. a Reštaurácia Srdiečko

Mesto SKALICA

Farský úrad Skalica

Bratislavská arcidiecézna charita

OC MAX Skalica

Denný stacionár Evanej Diakonie v Skalici

Občianske združenie  Záhorí. Sk

PROTHERM PRODUCTION s.r.o.

Vaillant Group  Slovakia s.r.o.

Občianske združenie KVARTETO

Schaeffler Skalica, spol. s r.o

a

všetkým nemenovaným  darcom a dobrovoľníkom

s veľkým srdcom