ROK 2016

Dátum doručenia Dátum zverejnenia Číslo faktúry Dodávateľ
22.01.2016 22.01.2016 FA-2016-1.pdf (691,4 kB) Orange a.s
03.02.2016 03.02.2016 FA-2016-2.pdf (552,5 kB) Mafra Slovakia a.s.
03.02.2016 03.02.2016 FA-2016-3.pdf (505,4 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
18.02.2016 18.02.2016 FA-2016-4.pdf (668,8 kB) SMM, s.r.o.
18.02.2016 18.02.2016 FA-2016-5.pdf (663,3 kB) SMM, s.r.o.
24.02.2016 24.02.2016 FA-2016-6.pdf (655,7 kB) Orange a.s.
04.03.2016 04.03.2016 FA-2016-7.pdf (477,9 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
07.03.2016 07.03.2016 FA-2016-8.pdf (563,2 kB) RVC Senica s.r.o.
11.03.2016 11.03.2016 FA-2016-9.pdf (656,6 kB) water a coffee
11.03.2016 11.03.2016 FA-2016-10.pdf (555,7 kB) Asociácia vzdelávateľov v SP
14.03.2016 14.03.2016 FA-2016-11.pdf (447,8 kB) WEBNODE AG
17.03.2016 17.03.2016 FA-2016-12.pdf (566,5 kB) FNsP Skalica a.s.
17.03.2016 17.03.2016 FA-2016-13.pdf (667,8 kB) SMM, s.r.o.
17.03.2016 17.03.2016 FA-2016-14.pdf (664 kB) SMM, s.r.o.
17.03.2016 17.03.2016 FA-2016-15.pdf (620 kB) SMM, s.r.o.
17.03.2016 17.03.2016 FA-2016-16.pdf (610,1 kB) SMM, s.r.o.
23.03.2016 23.03.2016 FA-2016-17.pdf (704,4 kB) Orange a.s.
05.04.2016 05.04.2016 FA-2016-18.pdf (503,3 kB) PROFI V+K
08.04.2016 08.04.2016 FA-2016-19.pdf (700,6 kB) SMM, s.r.o.
08.04.2016 08.04.2016 FA-2016-20.pdf (686,6 kB) SMM, s.r.o.
11.04.2016 11.04.2016 FA-2016-21.pdf (594 kB) Jazyk. agentúra ELBA
12.04.2016 12.04.2016 FA-2016-22.pdf (607 kB) water a coffee
13.04.2016 13.04.2016 FA-2016-23.pdf (512,9 kB) BOGA Partners, s.r.o.
18.04.2016 18.04.2016 FA-2016-24.pdf (716,9 kB) Martinus.sk
22.04.2016 22.04.2016 FA-2016-25.pdf (656,8 kB) Orange a.s.
03.05.2016 03.05.2016 FA-2016-26.pdf (559,5 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
11.05.2016 11.05.2016 FA-2016-27.pdf (691 kB) SMM, s.r.o.
11.05.2016 11.05.2016 FA-2016-28.pdf (657,4 kB) SMM, s.r.o.
12.05.2016 12.05.2016 FA-2016-29.pdf (542,1 kB) Mesto Skalica
12.05.2016 12.05.2016 FA-2016-30.pdf (584,3 kB) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
13.05.2016 13.05.2016 FA-2016-31.pdf (579 kB) ALKOMA s.r.o.
26.06.2016 26.06.2016 FA-2016-32.pdf (661,2 kB) Orange a.s.
30.05.2016 30.05.2016 FA-2016-33.pdf (671,6 kB) SMM, s.r.o.
07.06.2016 07.06.2016 FA-2016-34.pdf (562,9 kB) Asociácia odborných pracov. soc. služ.
08.06.2016 08.06.2016 FA-2016-35.pdf (679 kB) water a coffee
08.06.2016 08.06.2016 FA-2016-36.pdf (516,4 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
16.06.2016 16.06.2016 FA-2016-37.pdf (554,7 kB) Mária Macháčková
22.06.2016 22.06.2016 FA-2016-38.pdf (684,3 kB) Orange a.s.
22.06.2016 22.06.2016 FA-2016-39.pdf (551,6 kB) FNsP Skalica a.s.
22.06.2016 22.06.2016 FA-2016-40.pdf (697,7 kB) SMM, s.r.o.
22.06.2016 22.06.2016 FA-2016-41.pdf (680,9 kB) SMM, s.r.o.
06.07.2016 06.07.2016 FA-2016-42.pdf (516,9 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
08.07.2016 08.07.2016 FA-2016-43.pdf (681,3 kB) SMM, s.r.o.
08.07.2016 08.07.2016 FA-2016-44.pdf (658,4 kB) SMM, s.r.o.
11.07.2016 11.07.2016 FA-2016-45.pdf (675,8 kB) water a coffee, s.r.o.
11.07.2016 11.07.2016 FA-2016-46.pdf (635,3 kB) water a coffee, s.r.o.
22.07.2016 22.07.2016 FA-2016-47.pdf (669 kB) Orange a.s.
04.08.2016 04.08.2016 FA-2016-48.pdf (506,9 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
10.08.2016 10.08.2016 FA-2016-49.pdf (705,1 kB) SMM, s.r.o.
10.08.2016 10.08.2016 FA-2016-50.pdf (685,2 kB) SMM, s.r.o.
23.08.2016 23.08.2016 FA-2016-51.pdf (702,8 kB) Orange a.s.
06.09.2016 06.09.2016 FA-2016-52.pdf (545 kB) BOGA Partners, s.r.o
12.09.2016 12.09.2016 FA-2016-53.pdf (677,2 kB) water a coffee s.r.o.
19.09.2016 19.09.2016 FA-2016-54.pdf (532,7 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
19.09.2016 19.09.2016 FA-2016-55.pdf (687,5 kB) SMM s.r.o.
19.09.2016 19.09.2016 FA-2016-56.pdf (659,3 kB) SMM, s.r.o.
19.09.2016 19.09.2016 FA-2016-57.pdf (716,3 kB) Orange a.s.
19.09.2016 19.09.2016 FA-2016-58.pdf (565,6 kB) FNsP Skalica a.s.
20.09.2016 20.09.2016 FA-2016-59.pdf (574,8 kB) ABRIS s.r.o.
23.09.2016 23.09.2016 FA-2016-60.pdf (691,5 kB) KROS a.s.
30.09.2016 30.09.2016 FA-2016-61.pdf (484 kB) SND Bratislava
06.10.2016 06.10.2016 FA-2016-62.pdf (513,1 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
07.10.2016 07.10.2016 FA-2016-63.pdf (640,5 kB) water a coffee, s.r.o.
07.10.2016 07.10.2016 FA-2016-64.pdf (727,9 kB) SMM, s.r.o.
07.10.2016 07.10.2016 FA-2016-65.pdf (699,1 kB) SMM, s.r.o.
17.10.2016 17.10.2016 FA-2016-66.pdf (548,7 kB) ZDRAVZAR, s.r.o.
25.10.2016 25.10.2016 FA-2016-67.pdf (688,6 kB) Orange a.s.
04.11.2016 04.11.2016 FA-2016-68.pdf (631,3 kB) VITAMED.SK, s.r.o.
04.11.2016 04.11.2016 FA-2016-69.pdf (632,8 kB) VITAMED.SK, s.r.o.
04.11.2016 04.11.2016 FA-2016-70.pdf (744,5 kB) SMM, s.r.o.
04.11.2016 04.11.2016 FA-2016-71.pdf (729,2 kB) SMM, s.r.o.
04.11.2016 04.11.2016 FA-2016-72.pdf (551,8 kB) PROFI V+K, spol. s r.o.
08.11.2016 08.11.2016 FA-2016-73.pdf (637,8 kB) VEPOS Skalica, s.r.o.
11.11.2016 11.11.2016 FA-2016-74.pdf (575,7 kB) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
18.11.2016 18.11.2016 FA-2016-75.pdf (667,5 kB) TOP OFFICE, s.r.o.
18.11.2016 18.11.2016 FA-2016-76.pdf (646,6 kB) TOP OFFICE, s.r.o.
22.11.2016 22.11.2016 FA-2016-77.pdf (703,9 kB) Orange a.s.
22.11.2016 22.11.2016 FA-2016-78.pdf (574 kB) Stolárstvo Juriga
30.11.2016 30.11.2016 FA-2016-79.pdf (542,1 kB) MVO Servis, s.r.o.
05.12.2016 05.12.2016 FA-2016-80.pdf (537,5 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
07.12.2016 07.12.2016 FA-2016-81.pdf (594 kB) Magdaléna Točíková
09.12.2016 09.12.2016 FA-2016-82.pdf (557,6 kB) Martin Hanáček
09.12.2016 09.12.2016 FA-2016-83.pdf (539,2 kB) BOGA Partners, s.r.o.
09.12.2016 09.12.2016 FA-2016-84.pdf (667,3 kB) SMM, s.r.o.
09.12.2016 09.12.2016 FA-2016-85.pdf (671,5 kB) SMM, s.r.o.
13.12.2016 13.12.2016 FA-2016-86.pdf (562,5 kB) FNsP Skalica, a.s.
13.12.2016 13.12.2016 FA-2016-87.pdf (684,5 kB) KROS, a.s.
15.12.2016 15.12.2016 FA-2016-88.pdf (482,3 kB) LOVI, s.r.o.
19.12.2016 19.12.2016 FA-2016-89.pdf (715,4 kB) SMM, s.r.o.
19.12.2016 19.12.2016 FA-2016-90.pdf (684,2 kB) SMM, s.r.o.
19.12.2016 19.12.2016 FA-2016-91.pdf (684,5 kB) KROS, a.s.
20.12.2016 20.12.2016 FA-2015-92.pdf (580,8 kB) Orange a.s.
20.12.2016 20.12.2016 FA-2015-93.pdf (588,8 kB) BOGA Partners, s.r.o.
20.12.2016 20.12.2016 FA-2016-94.pdf (542,9 kB) BOGA Partners, s.r.o.
20.12.2016 20.12.2016 FA-2016-95.pdf (614,5 kB) water a coffee, s.r.o.
22.12.2016 22.12.2016 FA-2016-96.pdf (617 kB) Stolárstvo Juriga
22.12.2016 22.12.2016 FA-2016-97.pdf (702,7 kB) GUR computers
29.12.2016 29.12.2016 FA-2016-98.pdf (529,6 kB) RAMIVO, spol. s r.o.
30.12.2016 30.12.2016 FA-2016-99.pdf (548,8 kB) PROFI V+K spol. s r.o.
31.12.2016 31.12.2016 FA-2016-100.pdf (569,4 kB) IRe Soft, s.r.o.
31.12.2016 31.12.2016 FA-2016-101.pdf (519,3 kB) Orange, a.s.