ROK 2022

Dátum 
vystavenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo zmluvy
 
Dodávateľ
 
31.12.2021 03.01.2022 Dodatok č. 1 k ZML zo dňa 31.7.2020.pdf (4412600) Elgas, s.r.o.
14.01.2022 14.01.2022 Dodatok č. 2.pdf (330899) RAMIVO spol. s r.o.
15.02.2022 28.02.2022 Dodatok č. 2 k ZML zo dňa 20.7.2020.pdf (779142) ČOV SKALICA, s.r.o.
29.03.2022 29.03.2022 Dodatok č. 3.pdf (273868) RAMIVO spol. s r.o.
03.05.2022 06.05.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-T003-512-004-003.pdf (1544680) Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. 
17.05.2022 17.05.2022 ZML-2022-2.pdf (2277785) Trnavský samosprávny kraj
17.05.2022 17.05.2022 ZML-2022-3.pdf (2260512) Trnavský samosprávny kraj
08.07.2022 08.07.2022 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2408302824.pdf (5420901) GENERALI
25.08.2022 25.08.2022 Dodatok č. 4 (1).pdf (650323) RAMIVO spol. s r. o. 
07.09.2022 07.09.2022 Dodatok 2 k zmluve o Pr_Stibor Skalica - Priloha c 3_Podrobny rozpocet_D_c2.pdf (2342422) Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.