ROK 2022

Dátum 
vystavenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo zmluvy
 
Dodávateľ
 
31.12.2021 03.01.2022 Dodatok č. 1 k ZML zo dňa 31.7.2020.pdf (4412600) Elgas, s.r.o.
15.02.2022 28.02.2022 Dodatok č. 2 k ZML zo dňa 20.7.2020.pdf (779142) ČOV SKALICA, s.r.o.
14.02.2022 09.03.2022 Dodatok č. 1 k ZML o dielo.pdf (732655) RAMIVO spol. s r.o.
03.05.2022 06.05.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí FP IROP.pdf (926181) Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. 
17.05.2022 17.05.2022 ZML-2022-2.pdf (2277785) Trnavský samosprávny kraj