ROK 2022

Dátum 
vystavenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo zmluvy
 
Dodávateľ
 
31.12.2021 03.01.2022 Dodatok č. 1 k ZML-2020-6 zo dňa 31.7.2020.pdf Elgas, s.r.o.
14.01.2022 14.01.2022 Dodatok č. 2 k ZML-2021-3 zo dňa 01.03.2021.pdf RAMIVO spol. s r.o.
15.02.2022 28.02.2022 Dodatok č. 2 k ZML-2020-3 zo dňa 20.7.2020.pdf ČOV SKALICA, s.r.o.
29.03.2022 29.03.2022 Dodatok č. 3 k ZML-2021-3 zo dňa 01.03.2021.pdf RAMIVO spol. s r.o.
03.05.2022 06.05.2022 Dodatok č. 1 k ZML-2021-6 zo dňa 16.09.2021.pdf Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. 
17.05.2022 17.05.2022 ZML-2022-2.pdf Trnavský samosprávny kraj
17.05.2022 17.05.2022 ZML-2022-3.pdf Trnavský samosprávny kraj
08.07.2022 08.07.2022 Dodatok č. 1 k ZML-2021-9 zo dňa 23.11.2021.pdf GENERALI
25.08.2022 25.08.2022 Dodatok č. 4 k ZML-2021-3 zo dňa 01.03.2021.pdf RAMIVO spol. s r. o. 
07.09.2022 07.09.2022 Dodatok č. 2 k ZML-2021-6 zo dňa 16.09.2021 .pdf Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
18.10.2022 19.10.2022 ZML-2022-4.pdf COOP Jednota Senica
11.11.2022 12.11.2022 Dodatok č. 1 k ZML-2020-9 zo dňa 24.08.2020.pdf SPP, a.s.
05.12.2022 08.12.2022 ZML-2022-5.pdf Elgas, s.r.o.