ROK 2020

Dátum 
vystavenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo zmluvy
 
Dodávateľ
 
12.06.2020 22.06.2020 ZML-2020-2.pdf Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD.
20.07.2020 24.07.2020 ZML-2020-3.pdf ČOV Skalica, s.r.o.
27.07.2020 28.07.2020 ZML-2020-4.pdf Lídl Slovenská republika, v.o.s.
28.07.2020 03.08.2020 ZML-2020-5.pdf Mesto Skalica
31.07.2020 03.08.2020 Dohoda k ZML č.51-2012 zo dňa 30.12.2011.pdf SMM, s.r.o., Skalica
31.07.2020 03.08.2020 Dohoda k ZML č.160-2012 zo dňa 30.12.2011.pdf SMM, s.r.o., Skalica
31.07.2020 03.08.2020 ZML-2020-6.pdf ELGAS, k.s., Považská Bystrica
01.08.2020 03.08.2020 ZML-2020-7.pdf PROFIS spol. s r.o., Holíč
17.08.2020 17.08.2020 ZML-2020-8.pdf BVS, a.s., Bratislava 29
24.08.2020 24.08.2020 ZML-2020-9.pdf SPP, a.s., Bratislava
10.09.2020 10.09.2020 ZML-2020-10.pdf Nadácia Volkswagen Slovakia
17.09.2020 21.09.2020 ZML-2020-11.pdf COOP Jednota
27.09.2020 28.09.2020 ZML-2020-12.pdf Recall Electronics, Skalica
28.10.2020 05.11.2020 ZML-2020-13.pdf Mesto Skalica
11.11.2020 13.11.2020 ZML-2020-14.pdf Kvarteto, obč.združenie
11.12.2020 14.12.2020 ZML-2020-15.pdf Nadácia TA3, Bratislava