ROK 2019

Dátum 
vystavenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo zmluvy
 
Dodávateľ
 
25.02.2019 25.02.2019 ZML-2019-2.pdf (95176)   Mesto Skalica
11.02.2019 11.02.2019 Dodatok č.1 k ZML zo dňa 13.1.2009.pdf (206955) RVC Senica s.r.o.
10.06.2019 13.06.2019 ZML-2019-3.pdf (159733) Trnavský samosprávny kraj
14.06.2019 14.06.2019 ZML-2019-4.pdf (26616) Bratislavská arcidiecézna charita