ROK 2018

Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Dodávateľ
12.12.2017 15.01.2018 ZML-2018-1.pdf (113738) Mesto Skalica
08.02.2018 16.02.2018 ZML-2018-2.pdf (165835) MAJA SR s.r.o., Skalica
27.03.2018 03.04.2018 ZML-2018-4.pdf (94908) Mesto Skalica
26.04.2018 15.05.2018 ZML-2018-5.pdf (133336) SMM,s.r.o., Skalica
15.05.2018 15.05.2018 ZML-2018-6.pdf (38247) Štíbor-MCSS n.o., Skalica
24.09.2018 24.09.2018 ZML-2018-7.pdf (9849) Jarmila Vávrová Cukránka, Skalica
26.09.2018 05.10.2018 ZML-2019-8.pdf (70838) PhDr. Eva Halušková, PhD.
16.10.2018 19.10.2018 ZML-2018-9.pdf (23693) COOP Jednota
05.12.2018 06.12.2018 Dodatok č.1 k ZML-2018-2.pdf (42959) MAJA SR s.r.o., Skalica
05.11.2018 11.12.2018 ZML-2018-10.pdf (40418) KVARTETO, o.z.