ROK 2021  

Dátum 
vystavenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo zmluvy
 
Dodávateľ
 
01.01.2021 02.01.2021 Dodatok č.1 k ZML zo dňa 01.08.2020.pdf (366615) PROFIS spol. s r.o., Holíč
12.01.2021 15.01.2021 ZML-2021-1.pdf (403700) Mesto Skalica
01.03.2021  01.03.2021 Zmluva o dielo RAMIVO.pdf (4512092) RAMIVO spol s r. o. 
30.06.2021 30.06.2021 Kolektívna zmluva 2021.pdf (4268125)