ROK 2021  

Dátum 
vystavenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo zmluvy
 
Dodávateľ
 
01.01.2021 02.01.2021 Dodatok č.1 k ZML-2020-7 zo dňa 01.08.2020.pdf PROFIS spol. s r.o., Holíč
12.01.2021 15.01.2021 ZML-2021-1.pdf Mesto Skalica
01.03.2021  01.03.2021 ZML-2021-3.pdf RAMIVO spol s r. o. 
21.05.2021 21.05.2021 Dodatok č.1 k ZML-2021-3 zo dňa 01.03.2021.pdf RAMIVO spol. s.r.o.
24.06.2021 25.06.2021 ZML-2021-4.pdf Trnavský samosprávny kraj
30.06.2021 30.06.2021 ZML-2021-5.pdf SLOVES MsÚ Skalica
16.09.2021 16.09.2021 ZML-2021-6.pdf Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
28.10.2021 28.10.2021 ZML-2021-7.pdf Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18.11.2021 18.11.2021 ZML-2021-8.pdf COOP Jednota Senica
24.11.2021 24.11.2021 ZML-2021-9.pdf GENERALI
03.12.2021 03.12.2021 ZML-2021-10.pdf ZÁHORIE o.z., Bohuslav Válik
07.12.2021 07.12.2021 ZML-2021-11.pdf Mesto Skalica