ROK 2021  

Dátum 
vystavenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo zmluvy
 
Dodávateľ
 
01.01.2021 02.01.2021 Dodatok č.1 k ZML zo dňa 01.08.2020.pdf (366615) PROFIS spol. s r.o., Holíč
12.01.2021 15.01.2021 ZML-2021-1.pdf (403700) Mesto Skalica
01.03.2021  01.03.2021 Zmluva o dielo RAMIVO.pdf (4512092) RAMIVO spol s r. o. 
24.06.2021 25.06.2021 Zmluva č.2021-ORG-P-V-SI-0454 o poskytnutí účelovej dotácie.pdf (950466) Trnavský samosprávny kraj
30.06.2021 30.06.2021 Kolektívna zmluva 2021.pdf (4268125)  
16.09.2021 16.09.2021 IROP-CLLD-T003-512-004-003.pdf (4012418) Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
28.102021 28.10.2021 Zmluva o poskytovaní dotácie k žiadosti 5722021.pdf (1592745) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18.11.2021 18.11.2021 Darovacia zmluva COOP Jednota.pdf (191540) COOP Jednota Senica
24.11.2021 24.11.2021 ZML-2021-6.pdf (6690622) GENERALI
03.12.2021 03.12.2021 Darovacia zmluva.pdf (697204) ZÁHORIE o.z., Bohuslav Válik
07.12.2021 07.12.2021 ZML-2021-7.pdf (393776) Mesto Skalica