ROK 2021

Dátum
vystavenia
Dátum
zverejnenia
Číslo
objednávky
Dodávateľ
11.01.2021 11.01.2021 OBJ-2021-1.pdf (161199) VEPOS - SKALICA s.r.o.
10.02.2021 10.02.2021 OBJ-2021-2.pdf (175207) ALKOMA s.r.o., Trenčín
10.02.2021 10.02.2021 OBJ-2021-3.pdf (189716) Asoc.vzdeľ. v soc.praci KSP,Pedag.fakulta UMB,Banská Bystrica
12.02.2021 12.02.2021 OBJ-2021- 4.pdf (161747) LOVI s.r.o Skalica
22.02.2021 22.02.2021 OBJ-2021-5.pdf (181454) HAUERLAND spol. s r.o., Bratislava
25.02.2021 25.02.2021 OBJ-2021-6.pdf (557588) BAL TIP Slovakia, s.r.o., Skalica
12.03.2021   12.03.2021 objednávka stravenky.pdf (0) Up Slovensko, s. r. o.
24.3.2021 24.3.2021 OBJ-2021-9.pdf  JUB MIX s. r. o. 
24.3.2021 24.3.2021 OBJ-2021-10.pdf (204321) Reccal electronics
25.3.2021 25.3.2021 OBJ-2021-11.pdf (201681) JUB MIX s. r. o. 
08.04.2021   08.04.2021 OBJ-2021-12.pdf (188731) AZ kanalizácie, Kopčany
23.4.2021 23.4.2021 OBJ-2021-13.pdf (178412) BOGA Partners, s. r. o. 
14.4.2021 14.4.2021 OBJ-2021-14.pdf (187311) GUR Computers, Skalica
19.4.2021 19.4.2021 OBJ-2021-15.pdf (185219) ELEKTRO - Lukáš Novák
23.4.2021 23.4.2021 OBJ-2021-16.pdf (176600) BOGA Partners, s. r. o. 
27.4.2021 27.4.2021 OBJ-2021-17.pdf (190008) GUR Computers
28.4.2021 28.4.2021 OBJ-2021-18.pdf (197841) GUR Computers
29.4.2021 29.4.2021 OBJ-2021-19.pdf (169112) OLA LC s.r.o.
5.5.2021 5.5.2021 OBJ-2021-20.pdf (179185) ELEKTROSPED a.s.
13.5.2021 13.5.2021 OBJ-2021-21.pdf (219211) BAL TIP Slovakia s.r.o.
18.5.2021 18.5.2021 OBJ-2021-22.png (959331) KOHI - MARKET SK s.r.o.
25.5.2021 25.5.2021 OBJ-2021-23.png (925296) Mgr. Michálik Ondrej ENERGOMONT
31.5.2021 31.5.2021 OBJ-2021-24.png (925597) MEVA-SK s.r.o. Rožňava
03.06.2021 03.06.2021 OBJ-2021-25.png (925036) Mgr. Michálik Ondrej ENERGOMONT
09.06.2021 09.06.2021 OBJ-2021-26.png (924071) VEPOS - SKALICA s.r.o.
29.06.2021 29.06.2021 OBJ-2021-27.png (933628) ALKOMA s.r.o.
29.06.2021 29.06.2021 OBJ-2021-28.png (916140) Up Slovensko s.r.o.
29.6.2021 29.6.2021 OBJ-2021-29 (2).png (1016845)OBJ-2021-29.png (933172) BAL TIP Slovakia s.r.o.
22.7.2021 22.7.2021 OBJ-2021-30.png (919771) V family, s.r.o.