ROK 2019

Dátum
vystavenia
Dátum 
zverejnenia
Číslo
objednávky
Dodávateľ
 
15.01.2019 15.01.2019 OBJ-2019-1.pdf (28468) RVC Senica s.r.o.
06.02.2019 06.02.2019 OBJ-2019-2.pdf (15781) Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.
11.02.2019 11.02.2019 OBJ-2019-3.pdf (50607) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
12.02.2019 12.02.2019 OBJ-2019-4.pdf (15059) SMM, s.r.o., Skalica
18.02.2019 18.02.2019 OBJ-2019-5.pdf (16867) Tibor Jacko DDD - služby
15.03.2019 15.03.2019 OBJ-2019-6.pdf (13228) UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
29.03.2019 29.03.2019 OBJ-2019-7.pdf (19654) BG BUS s.r.o., Kúty
25.04.2019 25.04.2019 OBJ-2019-8.pdf (19187) ALKOMA s.r.o., Trenčín
20.05.2019 20.05.2019 OBJ-2019-9.pdf (19107) ALKOMA s.r.o., Trenčín
05.06.2019 05.06.2019 OBJ-2019-10.pdf (14735) SMM, s.r.o., Skalica
03.07.2019 03.07.2019 OBJ-2019-11.pdf (12843) UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
23.07.2019 23.07.2019 OBJ-2019-12.pdf (19336) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
10.09.2019 10.09.2019 OBJ-2019-13.pdf (14639) SMM, s.r.o., Skalica
17.09.2019 17.09.2019 OBJ-2019-14.pdf (17725) Nábytok NOVA
27.09.2019 27.09.2019 OBJ-2019-15.pdf (16493) RIKBA spol. s r.o.
02.10.2019 02.10.2019 OBJ-2019-16.pdf (17936) Divadlo J.Palárika, Trnava
14.10.2019 14.10.2019 OBJ-2019-17.pdf (19247) BG BUS s.r.o., Kúty
30.10.2019 30.10.2019 OBJ-2019-18.pdf (12821) UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
06.11.2019 06.11.2019 OBJ-2019-19.pdf (17034) doc. PhDr. Eva Halušková, PhD.
11.11.2019 11.11.2019 OBJ-2019-20.pdf (17176) Bc. Richard Guček - GUR
13.12.2019 13.12.2019 OBJ-2019-21.pdf (15606) LOVI s.r.o., Skalica
19.12.2019 19.12.2019 OBJ-2019-22.pdf (25479) RVC Senica s.r.o.
19.12.20198 19.12.2019 OBJ-2019-23.pdf (15071) TESCO STORES, a.s.
20.12.2019 20.12.2019 OBJ-2019-24.pdf (16534) RAMIVO spol. s r.o.
30.12.2019 30.12.2019 OBJ-2019-25.pdf (15654) Recall electronics, Skalica