Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

V nižšie uvedených odkazoch si môžete stiahnuť Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby - ubytovania v našom Azylovom dome útulku Cesta. Žiadosť obsahuje aj zoznam príloh, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby - ubytovanie JEDNOTLIVEC - podáva žena alebo muž, ktorí žiadajú o poskytnutie sociálnej služby.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby - ubytovanie OSAMELÝ RODIČ - podáva rodič s deťmi, ktorí žiada o poskytnutie sociálnej služby.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť nám môžete posielať poštou na adresu nášho Azylového domu útulku Cesta, alebo e-mailom na utulok.cesta@gmail.com


ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY - Osamelý rodič.doc (43520)

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY - Jednotlivec.doc (42496)