Výročná správa organizácie

 Sprístupnením Výročnej správy n.o. zabezpečujeme pre Vás prístup k úplným, presným a hodnoverným informáciám o činnosti a hospodárení organizácie Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica.

 

Výročná správa neziskovej orgnizácie za rok 2014

Výročná správa neziskovej organizácie za rok 2015 

 Výročná správa neziskovej organizácie 2016 

Výročná správa neziskovej organizácie 2017