REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU ZSS ÚTULOK CESTA A NOCĽAHÁREŇ SKALICA

22.06.2022 11:34

 

 

plagat publicita utulok.docx (182182)

Skalický press december 2021.pdf (1092077)

 

Úspešné ukončenie projektu Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľahárni Skalica

 

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb ukončil realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica, ktorého primárnym cieľom bolo zlepšenie a skvalitnenie podmienok pre poskytovanie verejných a komunitných služieb realizovanými rekonštrukčnými stavebnými prácami vedúcimi k modernizácii zariadenia poskytujúceho sociálne služby. 

 

Zrealizovaním projektu sa umožní  ponúknuť klientom vhodné moderné a bezpečné priestory na realizáciu komunitnej záujmovej činnosti, ktorá podporuje u klientov správnu spoločenskú orientáciu a poskytuje podnety na sebarealizáciu a zároveň ponúknuť možnosť využitia nových odborných sociálnych činností, pre poskytovanie ktorých bolo nevyhnutné zrekonštruovať a zmodernizovať priestor, ktorý bol nevyhovujúci.

 

Projekt bol realizovaný v rámci výzvy MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-004, aktivita C1 Komunitné a sociálne služby, podporené z IROP - Integrovaný regionálny operačný program, Európsky fond regionálneho rozvoja, Ministerstvo investícií  regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Výška finančnej podpory 35 924,77 EUR.

 

V rámci projektu sa zrealizovala: 

- rekonštrukcia fasády v dvorovej časti, 

- rekonštrukcia interiéru v časti pre mamičky na 1. poschodí  

- rekonštrukcia strechy

 

Fotodokumentácia po realizácii projektu.