REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU ZSS ÚTULOK CESTA A NOCĽAHÁREŇ SKALICA

22.06.2022 11:34

plagat publicita utulok.docx (182182)

Skalický press december 2021.pdf (1092077)

 

Úspešné ukončenie stavebných prác na objekte ZSS Útulok Cesta a Nocľahárni Skalica

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb ukončil realizáciu projekt  Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica ktorého primárnym cieľom bolo zlepšenie a skvalitnenie podmienok pre poskytovanie verejných a komunitných služieb realizovanými  rekonštrukčnými stavebnými prácami vedúcimi k modernizácii zariadenia poskytujúceho sociálne služby. 

Zrealizovaním projektu sa umožní  ponúknuť klientom vhodné moderné a bezpečné priestory na realizáciu komunitnej záujmovej činnosti, ktorá podporuje u klientov správnu spoločenskú orientáciu a poskytuje podnety na sebarealizáciu a zároveň ponúknuť možnosť využitia nových odborných sociálnych činností, pre poskytovanie ktorých bolo nevyhnutné zrekonštruovať a zmodernizovať priestor, ktorý bol nevyhovujúci.