POĎAKOVANIE TRNAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU

25.07.2022 12:03

 

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica ďakuje za finančnú podporu projektu "Kvalitné sedenie pre seniorov ako prevencia bolesti pohybového aparátu a komfortu trávenia času v dennom centre pre osoby so zdravotným znevýhodnením",  v sume 1 650,- EUR, Trnavskému samosprávnemu kraju. Z projektu bol zrealizovaný nákup stoličiek pre klientov Denného centra.