POĎAKOVANIE TRNAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU

22.06.2022 07:56

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica ďakuje za finančnú podporu projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v ZSS Útulok Cesta, zriadením úložnej skrine na posteľnú bielizeň pre klientov Azylového domu ZSS - Útulok Cesta v Skalici" v sume 1 000,- EUR Trnavskému samosprávnemu kraju. Z projektu bol zrealizovaný nákup úložnej skrine na posteľnú bielizeň pre klientov Azylového domu.