POĎAKOVANIE TRNAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU

12.11.2021 10:48

ocenenia - Trnavský samosprávny kraj

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica ďakuje za finančnú podporu projektu "Skvalitňovanie životných podmienok pre deti, mládež, seniorov a dospelých klientov v azylovom dome Útulok Cesta v Skalici" v sume 1 000,- EUR Trnavskému samosprávnemu  kraju. Z projektu bolo zrealizované: výrub smreka a krov, povrchové odstránenie koreňov, zarovnanie terénu na ploche celého dvora a umiestnenie stojanov na sušiace šnúre.