POĎAKOVANIE OZ KVARTETO za finančnú podporu

28.01.2019 20:21
Vďaka finančnej podpore 500,- Eur, ktorú nám darovalo občianske združenie Kvarteto formou Darovacej zmluvy, sa nám podarilo zorganizovať zájazd  do Slovenského národného divadla na divadelné predstavenie  "Apartmán v hoteli Bristol". Predstavenie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých dňa 27.11.2018 a zúčastnilo sa ho 45 účastníkov, seniori z Denného centra a občania so zdravotným postihnutím, klienti chránenej dielne Mikádo a Denného stacionára so sprievodom. Na zakúpenie vstupeniek bolo použitých 360,00 Eur. Zostávajúcu sumu 140,00 Eur sme použili na nákup potrebného kuchynského vybavenia do kuchyne pre klientov Azylového domu v rámci projektu Škola varenia, ktorým podporujeme a upevňujeme pracovné návyky vo vedení domácnosti a vo varení. 
Touto cestou srdečne ďakujeme OZ Kvarteto a podnikom Schaeffler Skalica, Protherm Production, Vaillant Group Slovakia s.r.o., a fyzickým osobám  za poskytnuté finančné prostriedky.