POĎAKOVANIE MESTU SKALICA ZA POSKYTNUTIE DOTÁCIE

02.11.2017 17:43

Vďaka finančnej podpore z rozpočtu Mesta Skalica sa opätovne aj v tomto roku 2017 uskutočnilo družobné stretnutie seniorov Denného Centra Skalica s Denným centrom Myjava. 

Prostriedky z dotácie boli použité na autobusovú prepravu a občerstvenie pre seniorov.