Poďakovanie Mestu Skalica za finančnú podporu

10.10.2018 10:35

Vďaka finančnej podpore z rozpočtu Mesta Skalica sa opätovne aj tento rok mali možnosť stretnúť seniori z Denného centra Skalica s Denným centrom Myjava. Družobné stretnutie seniorov sa uskutočnilo 15.5.2018 v Dome kultúry v Skalici. 

Prostriedky z poskytnutej dotácie v sume 500,- EUR boli použité na zabezpečenie priestorov Domu kultúry a občerstvenie seniorov.