30.-31.10.2017 DNI OTVORENÝCH DVERÍ V NOCĽAHÁRNI

10.10.2017 12:45

Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica, Prevádzka: Nocľaháreň, Nádražná 33/B, 909 01 Skalica

 

VÁS POZÝVA NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ

v Nocľahárni  30. - 31.10.2017

v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod.

-      bezplatne Vám bude poskytnutý nápoj, polievka, teplé oblečenie

-      v prípade potreby máte možnosť využiť stredisko osobnej hygieny /sprcha s poskytnutím hygienických potrieb/

-      sociálne poradenstvo pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie

-      informácie k poskytovaniu sociálnej služby v nocľahárni