LETNÁ POTRAVINOVÁ ZBIERKA

03.08.2017 12:21

 

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica

organizuje LETNÚ POTRAVINOVÚ ZBIERKU

 v mesiacoch JÚL - AUGUST 2017

Darované potraviny a hygienické potreby môžete priniesť v akomkoľvek čase priamo do Azylového domu - Útulku Cesta v Skalici, Nádražná 33/E, tel. kontakt non-stop 0917/346 962

Cieľ podujatia:

*  vyzbierať trvanlivé potraviny a hygienické potreby pre núdznych, napr. cestoviny, mlieko, ryža, konzervy, strukoviny a iné.

Komu pomôžete:

* ľuďom z Azylového domu - Útulku v Skalici /mamičkám s deťmi ako aj jednotlivcom/

* rodinám nachádzajúcim sa v hmotnej a sociálnej núdzi v Skalici.

 Ďakujeme všetkým zúčastneným za akýkoľvek prejav pomoci a solidarity.