DARUJTE NÁM 2% z VAŠICH DANÍ

02.03.2018 21:31

Môžete tak urobiť vyplnením Vyhlásenia, ku ktorému priložíte Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu za rok 2017 od Vášho zamestnávateľa. 

Tieto dokumenty odovzdáte na Daňovom úrade, alebo v sídle neziskovej organizácie do 30.4.2018

Všetkým darcom vopred srdečne ďakujeme.

Vyhlásenie k 2 % dane z príjmu za rok 2017 Štíbor.pdf (134192)