ROK 2017

Dátum
 vystavenia

Dátum
 zverejnenia

Číslo
zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet
zmluvy

06.02.2017 28.02.2017 ZML-2017-1.pdf (12760938) Štíbor-MCSS n.o., Skalica Orange Slovensko a.s. Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
 
03.04.2017 03.04.2017 ZML-2017-3.pdf (1642495) Štíbor-MCSS n.o., Skalica Mesto Skalica Poskytnutie dotácie DC doprava, občerstvenie
12.04.2017 12.04.2017 ZML-2017-4.pdf (6853707) Štíbor-MCSS n.o., Skalica LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Zabezpečenie služieb-kupónov
03.10.2017 13.10.2017 ZML-2017-5.pdf (683472) Štíbor-MCSS n.o., Skalica KVARTETO o.z.
Skalica
Peňažný dar na divadlo2017DC a škola varenia azylový dom
09.10.2017 13.10.2017 ZML-2017-6.pdf (533924) Štíbor-MCSS n.o., Skalica COOP Jednota Senica Nepeňažný dar na vianočné sviatky
25.10.2017 25.10.2017 ZML-2017-7.pdf (3146605) Štíbor-MCSS n.o., Skalica Tabita-IKSS s.r.o. Štefanov Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality podľa prílohy č.2 zákona o sociálnych službách
23.10.2017 26.10.2017 ZML-2017-8.pdf (1218285) Štíbor-MCSS n.o., Skalica doc. PhDr. Eva Halušková, PhD, Príkazná zmluva vykonanie skupinovej supervízie