ROK 2016

Dátum
 vystavenia

Dátum
 zverejnenia

Číslo
zmluvy

Obstarávateľ

Dodávateľ

Predmet
zmluvy

     
04.01.2016 12.01.2016 ZML-2016-1.pdf (3340722) Štíbor-MCSS n.o., Skalica PhDr. Točíková vykonávanie supervízie
07.01.2016 14.01.2016 ZML-2016-2.pdf (4484548)
 
Štíbor-MCSS n.o., Skalica FNsP Skalica, a.s. Pracovno zdravotná služba
21.01.2016 26.01.2016 ZML-2016-3.pdf (3910832) Štíbor-MCSS n.o., Skalica water&coffee, s.r.o. Bratislava dodávka vody, výdajníka a doplnkového tovaru
08.11.2016 14.11.2016 ZML-2016-8.pdf (546940) Štíbor-MCSS n.o., Skalica COOP Jednota
Senica
Darovacia zmluva - nepeňažný dar
25.11.2016 25.11.2016 ZML-2016-9.pdf (1466091) Štíbor-MCSS n.o., Skalica Union posťovňa poistná zmluva zodpovednosti za škodu 
08.12.2016 12.12.2016 ZML-2016-10.pdf (13051936) Štíbor-MCSS n.o., Skalica Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskyt. verej. služieb
12.12.2016 13.12.2016 Dodatok č.1 k ZML-2016-2.pdf (1018838) Štíbor-MCSS n.o., Skalica FNsP Skalica, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve o Pracovno zdravotnej službe