ROK 2017

Dátum
doručenia
Dátum
zverejnenia
Faktúra
Dodávateľ
20.01.2017 24.01.2017 FA-2017-1.pdf (583658) MAFRA Slovakia, a.s.
23.01.2017 24.01.2017 FA-2017-2.pdf (701609) Orange Slovensko a.s.
24.01.2017 24.01.2017 FA-2017-3.pdf (616200) Stolárstvo-Juriga
06.02.2017 06.02.2017 FA-2017-4.pdf (516851) PROFI V+K spol s.r.o.
08.02.2017 08.02.2017 FA-2017-5.pdf (721958) water & coffee, s.r.o.
21.02.2017 22.02.2017 FA-2017-6.pdf (799130) Orange Slovensko a.s.
21.02.2017 23.02.2017 FA-2017-7.pdf (478693) Webnode AG
24.02.2017 27.02.2017 FA-2017-8.pdf (672615) SMM s.r.o., Skalica
24.02.2017 27.02.2017 FA-2017-9.pdf (669860) SMM s.r.o., Skalica
24.02.2017 27.02.2017 FA-2017-10.pdf (656661) SMM s.r.o., Skalica
24.02.2017 27.02.2017 FA-2017-11.pdf (664940) SMM s.r.o., Skalica
28.02.2017 28.02.2017 FA-2017-12.pdf (1125400) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
08.03.2017 08.03.2017 FA-2017-13.pdf (557975) PROFI V+K spol s.r.o.
09.03.2017 09.03.2017 FA-2017-14.pdf (620001) RVC Senica s.r.o.
17.03.2017 17.03.2017 FA-2017-15.pdf (586097) FNsP Skalica,a.s.
17.03.2017 17.03.2017 FA-2017-16.pdf (600647) water & coffee, s.r.o.
24.03.2017 27.03.2017 FA-2017-17.pdf (703865) Orange Slovensko a.s.
24.03.2017 27.03.2017 FA-2017-18.pdf (694714) SMM s.r.o., Skalica
24.03.2017 27.03.2017 FA-2017-19.pdf (706587) SMM s.r.o., Skalica
28.03.2017 28.03.2017 FA-2017-20.pdf (697995) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
30.03.2017 30.03.2017 FA-2017-21.pdf (585629) Asociácia vzdelávateľov SP
03.04.2017 03.04.2017 FA-2017-22.pdf (656755) water & coffee, s.r.o.
04.04.2017 05.04.2017 FA-2017-23.pdf (600576) ALKOMA s.r.o.
04.04.2017 05.04.2017 FA-2017-24.pdf (694520) SMM s.r.o., Skalica
04.04.2017 05.04.2017 FA-2017-25.pdf (696309) SMM s.r.o., Skalica
06.04.2017 06.04.2017 FA-2017-26.pdf (517699) PROFI V+K spol s.r.o.
24.04.2017 24.04.2017 FA-2017-27.pdf (700013) Orange Slovensko a.s.
24.04.2017 25.04.2017 FA-2017-28.pdf (565267) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
27.04.2017 27.04.2017 FA-2017-29.pdf (575635) Asociácia odbor. pracovníkov Holíč
28.04.2017 28.04.2017 FA-2017-30.pdf (750644) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
03.05.2017 03.05.2017 FA-2017-31.pdf (473529) Vladimír Volek Radošovce
04.05.2017 04.05.2017 FA-2017-32.pdf (515963) PROFI V+K spol s.r.o.
10.05.2017 10.05.2017 FA-2017-33.pdf (724347) SMM s.r.o., Skalica
10.05.2017 10.05.2017 FA-2017-34.pdf (687149) SMM s.r.o., Skalica
22.05.2017 23.05.2017 FA-2017-35.pdf (732166) Orange Slovensko a.s.
30.05.2017 30.05.2017 FA-2017-36.pdf (1143093) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
01.06.2017 01.06.2017 FA-2017-37.pdf (595216) Martin Hanáček
08.06.2017 08.06.2017 FA-2017-38.pdf (529924) PROFI V+K spol s.r.o.
13.06.2017 20.06.2017 FA-2017-39.pdf (594890) FNsP Skalica, a.s.
15.06.2017 20.06.2017 FA-2017-40.pdf (581079) water & coffee, s.r.o.
20.06.2017 20.06.2017 FA-2017-41.pdf (681018) Orange Slovensko a.s.
20.06.2017 20.06.2017 FA-2017-42.pdf (712506) SMM s.r.o., Skalica
20.06.2017 20.06.2017 FA-2017-43.pdf (712480) SMM s.r.o., Skalica
29.06.2017 29.06.2017 FA-2017-44.pdf (665963) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
04.07.2017 04.07.2017 FA-2017-45.pdf (665322) SMM s.r.o., Skalica
04.07.2017 04.07.2017 FA-2017-46.pdf (661130) SMM s.r.o., Skalica
10.07.2017 10.07.2017 FA-2017-47.pdf (596701) PROFI V+K spol s.r.o.
13.07.2017 13.07.2017 FA-2017-48.pdf (513085) Vladimír Volek Radošovce
26.07.2017 26.07.2017 FA-2017-49.pdf (724429) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
26.07.2017 26.07.2017 FA-2017-50.pdf (694593) Orange Slovensko a.s.
03.08.2017 03.08.2017 FA-2017-51.pdf (698673) SMM s.r.o., Skalica
03.08.2017 03.08.2017 FA-2017-52.pdf (702624) SMM s.r.o., Skalica
09.08.2017 09.08.2017 FA-2017-53.pdf (553902) PROFI V+K spol s.r.o.
23.08.2017 23.08.2017 FA-2017-54.pdf (673646) Orange Slovensko a.s.
28.08.2017 28.08.2017 FA-2017-55.pdf (761403) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
05.09.2017 05.09.2017 FA-2017-56.pdf (676359) ALKOMA s.r.o.
08.09.2017 11.09.2017 FA-2017-57.pdf (518449) PROFI V+K spol s.r.o.
08.09.2017 11.09.2017 FA-2017-58.pdf (679063) SMM s.r.o., Skalica
08.09.2017 11.09.2017 FA-2017-59.pdf (683019) SMM s.r.o., Skalica
08.09.2017 11.09.2017 FA-2017-60.pdf (592717) FNsP Skalica, a.s.
11.09.2017 18.09.2017 FA-2017-61.pdf (527941) Mária Macháčková, Skalica
26.09.2017 26.09.2017 FA-2017-62.pdf (720284) Orange Slovensko a.s.
28.09.2017 29.09.2017 FA-2017-63.pdf (723368) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
29.09.2017 29.09.2017 FA-2017-64.pdf (712036) KROS a.s. Žilina
03.10.2017 04.10.2017 FA-2017-65.pdf (33801) SMM s.r.o., Skalica
03.10.2017 04.10.2017 FA-2017-66.pdf (33946) SMM s.r.o., Skalica
05.10.2017 05.10.2017 FA-2017-67.pdf (23467) PROFI V+K spol s.r.o.
11.10.2017 13.10.2017 FA-2017-68.pdf (454829) Webnode AG
16.10.2017 20.10.2017 FA-2017-69.pdf (513143) SND Bratislava
18.10.2017 20.10.2017 FA-2017-70.pdf (550832) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
19.10.2017 19.10.2017 FA-2017-71.pdf (733191) Orange Slovensko a.s.
25.10.2017 25.10.2017 FA-2017-72.pdf (565203) Mária Macháčková, Skalica
30.10.2017 30.10.2017 FA-2017-73.pdf (1122392) BAL TIP Slovakia, s.r.o.
02.11.2017 03.11.2017 FA-2017-74.pdf (541049) BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč
02.11.2017 03.11.2017 FA-2017-75.pdf (533988) PROFI V+K spol s.r.o.
08.11.2017 09.11.2017 FA-2017-76.pdf (28681) water & coffee, s.r.o.
08.11.2017 09.11.2017 FA-2017-77.pdf (34354) SMM s.r.o., Skalica
08.11.2017 09.11.2017 FA-2017-78.pdf (33870) SMM s.r.o., Skalica